Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-ILS-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

C1 rozwinięcie kompetencji komunikacyjnej w zakresie angielskiego dyskursu argumentacyjnego

C2 rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia, w tym formułowania i negocjowania problemów argumentacyjnych w j. angielskim

C3 rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji akademickiej w j. angielskim z wykorzystaniem strategii dyskursywnych

C4 wyrobienie umiejętności negocjowania problemów komunikacyjnych

C5 wyrobienie umiejętności mediacji dyskusji w j. angielskim

C6 rozwinięcie zasobu językowych środków potrzebnych do prowadzenia dyskusji akademickiej w j. angielskim

C7 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Specyfika komunikacji interkulturowej i komunikacji w j. angielskim jako lingua franca.Postrzeganie czasu w kulturach europejskich. Strategie argumentacyjne: porównywanie i kontrastowanie. Znaczniki dyskursywne a działania komunikacyjne.

Wyrażanie gniewu i niezgadzanie się w potocznych dyskusjach amerykańskich. Leksykalne strategie dialogowe.

Strategie organizowania wypowiedzi, znaczniki dyskursywne i sygnały dialogowe w amerykańskim dyskursie akademickim.

Style komunikacji: styl męski i kobiecy. Wyznaczniki społecznego stylu komunikacyjnego

Strategie argumentacyjne i konwersacyjne zgadzania się i oponowania w potocznych dyskusjach amerykańskich.

Kontrowersje dzielenia się treściami w Internecie. Strategie argumentacyjne typu: reformułowanie, podsumowywanie, działania oceniające, negocjowanie tematu.

Miłość i małżeństwo we współczesnej Ameryce. Struktura działań argumentacyjnych. Strukturyzowanie dłuższych wypowiedzi w dyskusji w j. angielskim. Reformułowanie i strategie niuansowania wyrażanych poglądów. Strategie dziennikarskiej mediacji dyskusji.

Kontrowersje metod walki z terroryzmem. Strategie negocjowania relacji i ról. Strategie mediacji dyskusji, rola działań metadyskursywnych i stylu potocznego w dyskusjach akademickich. Strategie dziennikarskiej mediacji dyskusji.

Kultura współczesnej cywilizacji Islamskiej a chrześcijańska kultura Amerykańska i Europejska. Negocjowanie problemów komunikacyjnych i interkulturowych.

Problemy prywatności w Internecie i wyzwania wieku uduchowionych maszyn. Sposoby interaktywnego przedstawiania wiedzy eksperckiej w dyskusji. Strategie dziennikarskiej mediacji dyskusji. . Strukturyzowania dłuższych wypowiedzi argumentacyjnych na tematy abstrakcyjne. Strategie dziennikarskiej mediacji dyskusji.

Literatura:

Teksty autentyczne w języku angielskim – prasa, audycje radiowe i telewizyjne

http://www.hoover.org/multimedia/uncommon-knowledge

McCarthy M. & F. O’Dell. 2002. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.

Carter R. & M. McCarthy. 2001. Exploring Spoken English. Cambridge: CUP.

Bifuco B., A. Popiel, M. Wojnarowski, G. Blick. 1996. Young People Talk. Kraków: IDEA.

Tillitt B., M. N. Bruder. 1985. Speaking Naturally. Communication Skills in American English. Cambridge” CUP.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

przywołuje i rozpoznaje cechy argumentacyjnego typu interakcji w dyskursie angielskim i polskim

wyjaśnia strukturę i funkcje argumentacyjnego działania komunikacyjnego w j. angielskim

wymienia rodzaje strategii argumentacyjnych w dyskusjach w dyskursie angielskim

podaje przykłady znaczników dyskursywnych i innych sygnałów dialogowych w j. angielskim

wykorzystuje strategie argumentacyjne typowe dla dyskursu angielskiego

mediuje interakcje argumentacyjne w j. angielskim

wyjaśnia różnice między stylami społeczno-kulturowymi w j. angielskim

posługuje się strukturami gramatycznymi i leksyką charakterystyczną dla dyskursu argumentacyjnego

stosuje strategie komunikacyjne wskazujące na tworzenie się osobistego stylu komunikacyjnego w j. angielskim

odpowiedzialnie angażuje się w prace zespołowe

umiejętnie rozwiązuje konflikty interpersonalne w komunikacji

wykazuje postawę otwartości wobec innych kultur

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szczepaniak-Kozak
Prowadzący grup: Marcin Chołodowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleksandrzak
Prowadzący grup: Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Owczarek, Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Owczarek, Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.