Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-ILS-46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Cele modułu kształcenia

C1 wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimediów

C2 rozwinięcie zainteresowania kulturą krajów angielskiego obszaru językowego

C3 wyrobienie umiejętności przygotowania prezentacji ustnej

C4 rozwinięcie umiejętności pisania

C5 wyrobienie umiejętności autorefleksji i samorozwoju

C6 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Stereotypy narodowe

Humor

Organizacje charytatywne

Przestępczość i wymiar sprawiedliwości

Media

Nowe technologie

Sztuki wizualne

Czytelnictwo

Literatura:

Zalecana literatura

Artykuły z prasy angielskiej (The Times, The Independent, The Economist), audycje

radiowe BBC

Fragmenty filmów współczesnych reżyserów brytyjskich

Książki autorów angielskiego obszaru językowego wybrane przez studentów

Fox, K. Watching the English . London: Hodder

Cooper, J. Class. London: Corgi

Jones, L. Progress to Proficiency. Cambridge University Press: Cambridge

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi :

Rozumie wypowiedzi rodzimych użytkowników języka angielskiego prezentowane w mediach

Czyta ze zrozumieniem , analizuje i ustosunkowuje się do tekstów autentycznych

Potrafi przygotować prezentację ustną na zadany temat

Pisze dłuższe teksty

Prezentuje swoje stanowisko w dyskusji na forum grupy- potrafi wziąć udział w debacie

Komentuje zdania i opinie innych

Interesuje się najnowszymi trendami w kulturze krajów anglosaskich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Helena Kryg, Dorota Krystosiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Krystosiak, Monika Michalak, Augustyn Surdyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała, Katarzyna Kozińska, Dorota Krystosiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kozińska, Dorota Krystosiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.