Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka (wstęp do tłumaczenia konferencyjnego - występowanie publiczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJ-WT11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka (wstęp do tłumaczenia konferencyjnego - występowanie publiczne)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1
filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańska, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 1

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, sem. 1


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia konsekutywnego

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego (słownictwo, wiedza fachowa)

3. rozwinięcie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego i francuskiego na polski

4. rozwinięcie umiejętności korzystania z notatek i slajdów w tłumaczeniu konsekutywnym z języka angielskiego i francuskiego na polski

5. przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka angielskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

6. rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną polszczyzną

7. rozwinięcie umiejętności występowania publicznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

(fil germańska z innymi) Praktyczne tłumaczenie zróżnicowanego korpusu tekstów pisanych SL/TL z j. niemieckiego na j. polski i z j. polskiego na j. niemiecki. Praktyka konsekutywnego tłumaczenia tekstów mówionych z taśmy i żywego słowa (native speaker).Analiza wystąpień publicznych (dewerbalizacja, reekspresja). Różnice między językiem mówionym a pisanym. (pozostałe) Student ma wstępne umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka B (języka angielskiego) na język A (język polski). Umiejętności te student potrafi zastosować w swojej przyszłej pracy tłumacza konferencyjnego. Osiągnięcie tych umiejętności jest możliwe dzięki wykonywaniu zadań i zaleceń prowadzącego zajęcia oraz samodzielnej pracy poza zajęciami. Studenci poszerza pamięć krótkotrwałą i ma umiejętności przemawiania publicznego.

Pełny opis:

(fil germańska z innymi) Student posiada umiejętności interdyscyplinarne, dostrzega różnorodność kulturową, potrafi analizować i syntezować wiedzę.

(pozostałe) Praca nad wykształceniem umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka B - w tym przypadku języka angielskiego na język A - język polski. Nauka przemawiania przed publicznością, techniki opanowywania stresu, zapamiętywania początkowo krótkich a stopniowo coraz dłuższych wypowiedzi. Tłumaczenie dialogowe (liaison) tekstów przygotowanych przez siebie, tekstów wygłaszanych przez prowadzącego oraz tekstów rzeczywistych - pochodzących z różnego rodzaju spotkań i konferencji. Różnorodność tekstów, tematów, rejestrów i mówców. Poszerzanie pamięci krótkotrwałej, zasady przemawiania publicznego (np. efektywnego wykorzystania głosu).

Literatura:

(fil germańska z innymi) Dressler, W.: Einfuehrung in die Textlinguistik, Tuebingen, 1972; Hempfer, K. W.: Gattungstheorie, Muenchen, 1977; Anderegg, J.: Fiktion und Kommunikation, Goettingen, 1977; Stanzel, Fr. K.: Theorie des Erzaehlens, Goettingen, 1972; Stierle, K.-H.: Text als Handlung, Muenchen, 1972; Dijk, R.: Dyskurs, Warszawa, 2000; Korolko, M.: Sztuka Retoryki, Warszawa, 1990; Krysztofiak, M.: Przekład literacki a translatologia, Poznań, 1999

(pozostałe) Kurcz , Ida: Pamięć, Uczenie się. Język, Warszawa, 1992; Pisarska A., Tomaszkiewicz T.: Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998; Lucas, Stephen E.: The art of public speaking, Boston, 2001; Baddeley, A.: Pamięć. Poradnik użytkownika, Warszawa 1998. (pozostałe) Gile, Daniel. 1995. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Amstredam: Benjamins Publ. Gillies, Andrew. 2001. Conference Interpreting. A Students' Companion. Language and Communication 2. Kraków: Tertium. Jones, R. 1998. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome Publ. Rozan, Jean-Francois. 1956. Note-taking in Consecutive Interpreting [Andrew Gillies & Bartosz Waliczek (eds.). 2002. Kraków: Tertium].

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego lub z języka francuskiego na polski

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego na podstawie otrzymanych materiałów

3. zna zasady tłumaczenia konsekutywnego

4. zna słownictwo języka angielskiego lub języka francuskiego w różnych rejestrach

5. tłumaczy teksty napisane w języku angielskim lub w języku francuskim należące do różnych rejestrów na język polski

6. korzysta z notatek w tłumaczeniu konsekutywnym

7. potrafi występować publicznie

8. używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja podczas tłumaczenia i korygowanie tłumaczeń

Ocenianie podsumowujące: ocena tłumaczeń konsekutywnych i a vista z języka angielskiego lub francuskiego na język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.