Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNH-46 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-HEBX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hebrajski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) współczesnego języka hebrajskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Zaznajomienie ze słownictwem współczesnego języka hebrajskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego.

zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) języka hebrajskiego na poziomie średnio zaawansowanym;

C2 zaznajomienie ze słownictwem języka hebrajskiego na poziomie średnio zaawansowanym;

C3 ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego na poziomie średnio zaawansowanym;

C4 zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.

2. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Konstrukcje dzierżawcze we wszystkich zakresach czasowych

Odmiana liczebnika z zaimkiem sufigowanym („שנינו”, „שלושתם” itp.)

Różne sposoby użycia wyrazów modalnych o funkcji czasownikowej (צריך, קל, קשה, מותר, אסור, כדאי itp.) we wszystkich zakresach czasowych

Tworzenie i zastosowanie form status constructus rzeczowników z klas mif‘ala, mef‘ala, maf‘ala, pajil, oraz liczebników

Nowe wyrażenia opisujące czas trwania danej czynności lub stanu, jednoczesność, kolejność, częstotliwość i odstępy czasu, odległość w czasie, uprzednie rozpoczęcie się lub zakończenie danego stanu rzeczy

Czas przyszły czasowników w koniugacji nif‘al

Przedrostki oznaczające brak lub przeciwstawność tego, co oznacza rzeczownik lub przymiotnik podstawowy

Kolokacje wybranych czasowników

Powtórzenia rzeczowników nadające im znaczenie przysłówkowe

Podawanie dat według kalendarza żydowskiego

Zastosowanie spójników złożonych komunikujących korelację między dwiema zmianami (ככל ש–כך)

Zdania okolicznikowe sposobu (כשם ש–כך)

Wzbogacanie słownictwa: synonimy i antonimy

Imiesłowy bierne utworzone od czasowników w koniugacji huf‘al i pu‘al w funkcji przymiotnikowej

Słownictwo z następujących obszarów tematycznych: kultura, czas wolny, szukanie pracy, savoir-vivre, uroczystości rodzinne, profesje, obowiązki domowe, relacje sąsiedzkie, aktywność fizyczna, emocje, nastroje, postawy, osobowość, żydowska historia i tradycja; słownictwo charakteryzujące styl prasowy (artykuły, recenzje), poetycki, prozę artystyczną, gwarę miejską

Literatura:

- Kohen, Mazal. 1992. Agada shel safa. Ivrit le-ramat ha-beinayim. Jerusalem: Academon.

- Maadia, Meira. 2000. Le-hatsliach be-foal u-ve-tachbir. Ramat Gan: Meira Maadia.

- Bolozky, Shmuel. 2008. 501 Hebrew verbs : fully conjugated in all tenses in a new, easy-to-learn format, alphabetically arranged by root. New York: Hauppauge.

- Lauden, Edna, Liora Weinbach. 2006. Multi-dictionary: Hebrew-Hebrew English and English-Hebrew. Tel Aviv: Ad.

- Even-Shoshan, Avraham. 2000. Ha-Milon he-chadash. Otsar shalem shel ha-lashon ha-ivrit ha-sifrutit, ha-mada‘it ve-ha-meduberet…. Tel Aviv: Ha-Milon He-Chadash Ltd.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka potrafi:

- konstruować wypowiedzi ustne z użyciem poznanych struktur językowych i słownictwa

- konstruować wypowiedzi pisemne (rozprawki, listy), z użyciem poznanych struktur językowych i słownictwa

- zrozumieć wypowiedzi ustne w j. hebrajskim, także z nagrań dźwiękowych i filmowych

- czytać ze zrozumieniem zaadaptowane teksty literackie, naukowe i prasowe w języku hebrajskim

- posługiwaś się słownictwem hebrajskim na poziomie średnio zaawansowanym

- rozróżnić rejestry języka, potrafi wychwycić niuanse znaczeniowe i właściwie stosuje idiomy

- stworzyć wzory zdaniowe z wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych i stosuje je w życiu codziennym

- posługiwać się hebrajskimi terminami opisującymi życie społeczne, kulturalne i religijne we współczesnym Izraelu

- sformułować wypowiedzi o różnym stopniu złożoności w stylu oficjalnym i potocznym na poziomie średnio zaawansowanym

- wykazać zainteresowanie językiem hebrajskim, gotowość posługiwania się nim oraz chęć do nauki

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami.

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urit Berman, Veronika Klimova, Sebastian Kubicki, Hana Lasman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubicki, Agnieszka Witkowska
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Sebastian Kubicki, Dagmara Labok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubicki
Prowadzący grup: Ester Klein, Veronika Klimova, Sebastian Kubicki, Hana Lasman, Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.