Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNH-36
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIhe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 14.00 LUB 15.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: hebraistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) współczesnego języka hebrajskiego na poziomie niższym średnio zaawansowanym.

Zaznajomienie ze słownictwem współczesnego języka hebrajskiego na poziomie niższym średnio zaawansowanym.

Ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego.

Zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

1. Cele zajęć/przedmiotu:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie) języka hebrajskiego na poziomie niższym średnio zaawansowanym;

C2 zaznajomienie ze słownictwem języka hebrajskiego na poziomie niższym średnio zaawansowanym;

C3 ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka hebrajskiego na poziomie niższym średnio zaawansowanym;

C4 zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury.

2. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Odmiana przyimków biszwil, bli, ecem, bein, el, oraz zaimka kmo

Liczba podwójna rzeczowników

Czas przyszły czasowników: regularnych oraz z klas lamed-ajin, lamed-he, pe-jod, pe-nun, w koniugacjach kal, pi‘el, hitpa‘el, hif‘il

Czas przeszły czasowników regularnych w koniugacji nif‘al, pu‘al i huf‘al; czasowników z klasy lamed-he w koniugacji pi‘el

Czas teraźniejszy czasowników regularnych w koniugacji nif‘al, czasowników z klasy lamed-he w koniugacji pi‘el

Odmiana rzeczownika o niezmiennym temacie fleksyjnym z zaimkiem sufigowanym

Tworzenie rzeczowników odczasownikowych oznaczających czynności, od czasowników w koniugacjach kal, hif‘il, pi‘el, hitpa‘el

Postać nieokreślona i określona wyrażeń w status constructus

Stopniowanie przymiotników

Pisanie krótkich listów

Zdania okolicznikowe warunku z warunkiem rzeczywistym we wszystkich czasach

Zdania okolicznikowe czasu

Tryb łączący z użyciem zaimka względnego „sze”

Słownictwo (ok. 1000 jednostek) i frazeologia na poziomie niższym średnio zaawansowanym, z uwzględnieniem rejestru oficjalnego i potocznego, opisujące: relacje rodzinne, edukację i życie uniwersyteckie, sztukę, muzykę, mowę ciała i mimikę, podróże, obrzędy przejścia, poszukiwanie mieszkania, proste operacje finansowe, moralność, egozim–altruizm, mądrość i głupotę, dzieje Żydów, przesądy, środowisko naturalne

Literatura:

1. Zalecana literatura:

- Chayat, Shlomit, Sarah Yisraeli, Hilla Kobliner. 2001. Ivrit min ha-hatchala, t. 2. Jerusalem: Academon.

- Maadia, Meira. 2000. Le-hatsliach be-foal u-ve-tachbir. Ramat Gan: Meira Maadia.

- Bolozky, Shmuel. 2008. 501 Hebrew verbs: fully conjugated in all tenses in a new, easy-to-learn format, alphabetically arranged by root. New York: Hauppauge.

- Lauden, Edna, Liora Weinbach. 2006. Multi-dictionary: Hebrew-Hebrew English and English-Hebrew. Tel Aviv: Ad.

- Even-Shoshan, Avraham. 2000. Ha-Milon he-chadash. Otsar shalem shel ha-lashon ha-ivrit ha-sifrutit, ha-mada‘it ve-ha-meduberet…. Tel Aviv: Ha-Milon He-Chadash Ltd.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka potrafi:

- konstruować proste wypowiedzi ustne w czasach teraźniejszym, przeszłym i przyszłym

- konstruować proste wypowiedzi pisemne w czasach teraźniejszym, przeszłym i przyszłym

- zrozumieć proste wypowiedzi ustne w j. hebrajskim we wszystkich zakresach czasowych

- przeczytać ze zrozumieniem proste teksty w języku hebrajskim we wszystkich zakresach czasowych

- podać słownictwo hebrajskie na poziomie niższym średnio zaawansowanym

- posługiwać się konstrukcjami gramatycznymi na poziomie niższym średnio zaawansowanym

- zrozumieć podstawowe pojęcia dotyczące kultury żydowskiej i izraelskiej

- formułować proste wypowiedzi w stylu oficjalnym i potocznym

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami.

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami.

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Witkowska
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Dagmara Labok, Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubicki, Agnieszka Witkowska
Prowadzący grup: Urit Berman, Ester Klein, Hana Lasman, Agnieszka Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 210 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubicki, Agnieszka Witkowska
Prowadzący grup: Urit Berman, Sebastian Kubicki, Maciej Ratajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)