Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka pisma japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NPJW-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka pisma japońskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność japonistyka, studia niestacjonarne wieczorowe I stopnia, semestr 6
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników zajęć z pisownią i odczytaniem 500 znaków kanji (od znaku 800 do 1300) z listy jōyōkanji (lista podstawowych znaków kanji).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość znaków od 1 do 800 z listy jōyōkanji (lista podstawowych znaków kanji).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca z tekstem

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60


Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 50

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 50


SUMA GODZIN 160


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 8Pełny opis:

Przykładowe treści:

Zapoznanie się z pisownią znaków

Poznanie odczytań znaku (on’yomi i kun’yomi) oraz głównych złożeń, w których danych znak występuje

Tłumaczenie zdań przykładowych do każdego ze złożeń

Literatura:

Materiały do nauki pisma japońskiego opracowane przez zespół lektorów Katedry Orientalistyki UAM

Strona WEB: http://kakijun.main.jp/

Efekty uczenia się:

Student:

Zna sposób zapisu, odczytania i znaczenia 800 podstawowych znaków ideograficznych;

Zapisuje i odczytuje znaki kanji występujące samodzielnie jak i w złożeniach z innymi znakami; zna odczytanie on’yomi oraz kun’yomi ;Zapisuje znaki kanji w odpowiedniej kolejności

Tłumaczy złożenia zawierające poznane znaki: z japońskiego na polski oraz z polskiego na japoński

Korzysta ze źródeł tekstowych oraz elektronicznych w celu opracowania zaleconym znaków

Czyta ze zrozumieniem teksty wymagające znajomości języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym

Postrzega relacje między systematyczną pracą, której wymaga nauka ideogramów, a osiąganymi wynikami.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Kolokwium pisemne

Test

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

5,0 – pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 – słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kramm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kramm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yuki Horie
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.