Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIEMPRNJI-MF-56 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-DL-Ufin w sem. zimowym
Przedmioty dla programu DLx-BLITWX
Przedmioty dla programu DLx-BLOTEWX
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologie: koreańska, wietnamsko-tajska, węgierska, nowogrecka, łotewska, litewska, fińska, indonezyjsko-malajskaPoziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum C1.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie średniozaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiga poziom biegłości minimum C1.

Pełny opis:

Zagadnienia gramatyczne: Konnektoren und Präpositionen, indirekte Rede, Passiv, Verbalstil/Nominalstil, Konjunktionen sowohl als auch, weder noch, usw., Partikeln, Funktionsverbgefüge;

Słownictwo z następujących tematów: Medien, gesundes Leben, Technik, Gesellschaft, Kriminalität, Ratgeber

Literatura:

Podstawowa: em neu 2008, Hauptkurs Kap. 7-8, Abschlusskurs Kap. 1-6.

Lektura: Steffen Moeller "Viva Polonia" lub inna wybrana książka na poziomie C1/C2.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów konkretnych i abstrakcyjnych, dostrzegając także znaczenia ukryte;

- rozumie dłuższe wypowiedzi ustne na tematy konkretne i abstrakcyjne, dostrzegając treści wyrażone pośrednio;

- potrafi porozumiewać się skutecznie i swobodnie w kontaktach społecznych i edukacyjnych w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z dbałością o poprawność wypowiedzi, również z rodzimym użytkownikiem j. niemieckiego;

- potrafi formułować jasne i spójne, dobrze zbudowane wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność języka. Potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego, sprawnie i właściwie posługując się wskaźnikami zespolenia tekstów;

Ma poszerzoną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Milena Hadryan, Małgorzata Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Kalecińska, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.