Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka I języka specjalności (niem)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIEMPRNJI-26 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (niem)
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-JNX
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Etnolingwistyka, Językoznawstwo i informacja naukowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie średniozaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum B2+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Słownictwo z następujących tematów: Familie, Einkaufen, Wohnen, gesundes Leben, Arbeit, Freizeit, Reisen, Schule, Feste, Aktuelles

Zagadnienia gramatyczne: Zeitstufen/ Zeitformen, Negation, Satzglieder

und ihre Stellung, Perfekt,(in)transitive Verben, (un)trennbare Verben,

Passiv und Passivumschreibung

Lektura: powieść niemieckojęzyczna o objętości ok. 200 stron

Podstawowe reguły dot. fonetyki j niemieckiego

Literatura:

Wybrane artykuły prasowe niemieckojęzyczne, Werner Schmitz: Übungen zu Präpositionen und synonymen Verben, Karin Hall, Barbara Scheiner:

Übungsgrammatik, Jan Weiler: Maria, ihm schmeckt’s nicht. Christa

Pfeiffer: Phonetisches Arbeitsbuch Deutsch, Helga Dieling und Ursula

Hirschfeld: Phonetik lernen und lehren, Rudolf und Ilka Rausch: Deutsche

Phonetik für Ausländer

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów

kształcenia student:

- Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych

tekstach pisanych na tematy konkretne i abstrakcyjne

- Rozumie dyskusję i inne teksty mówione na tematy konkretne i

abstrakcyjne

- Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie w stylu dostosowanym

do kontekstu oraz z dbałością o poprawność swojej wypowiedzi, również z rodzimym użytkownikiem j. niemieckiego

- Potrafi formułować przejrzyste i spójne wypowiedzi pisemne w szerokim

zakresie tematów oraz z dbałością o poprawność języka

- Potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do

kontekstu sytuacyjnego.

- Opanował poprawną wymowę i intonację zdaniową j. niemieckiego

- Ma podstawową wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie: zaliczenia wszystkich testów

cząstkowych oraz zaliczenia lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji,

wypracowań.

Możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Końcowa ocena na podstawie: wyniku egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kalecińska
Prowadzący grup: Dorota Kalecińska, Małgorzata Komorowska, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Meinel, Danuta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.