Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika - studia niestacjonarne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LOGZ-KZZI-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika - studia niestacjonarne
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji, studia niestacjonarne magisterskie, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Nabycie przez studentów elementarnej wiedzy z logiki i metalogiki, a w szczególności z zakresu KRZ (klasycznego rachunku zdań), KRP (klasycznego rachunku predykatów) i RZiR (rachunku zbiorów i relacji). Nabycie umiejętności zastosowania odpowiedniej formalnej aparatury logicznej w analizie zdań i wnioskowań.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Nabycie przez studentów elementarnej wiedzy z logiki i metalogiki, a w szczególności z zakresu KRZ (klasycznego rachunku zdań), KRP (klasycznego rachunku predykatów) i RZiR (rachunku zbiorów i relacji). Nabycie umiejętności zastosowania odpowiedniej formalnej aparatury logicznej w analizie zdań i wnioskowań.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

- kategorie składniowe, spójność syntaktyczna

- język KRZ i KRP, tautologie, metoda zerojedynkowa wprost i nie wprost, zdania analityczne, kontradyktoryczne i syntetyczne

- wynikanie logiczne i logiczna równoważność, wnioskowanie, schematy niezawodne, wnioskowanie dedukcyjne i różne rodzaje wnioskowań indukcyjnych, entymemat, poprawność formalna i materialna wnioskowania

- systemy założeniowe i aksjomatyczne KRZ i KRP, dowodzenie twierdzeń (wprost i niewprost)

- własności metamatematyczne systemów dedukcyjnych: niesprzeczność, pełność, zupełność, rozstrzygalność, niezależność; twierdzenia o dedukcji

- równość, inkluzja, rozłączność i krzyżowanie się zbiorów (i relacji); dopełnienie, suma, iloczyn, różnica, różnica symetryczna zbiorów (i relacji); podział zbioru; prawa rachunku zbiorów, badanie sylogizmów metodą diagramów Venna; iloczyn kartezjański, relacje binarne, konwers i złożenie relacji; własności relacji, relacje równoważności

Literatura:

Podstawowa:

B. Stanosz Ćwiczenia z logiki

B. Stanosz Wprowadzenie do logiki formalnej

N. Gubareni Logika dla studentów

J. Słupecki et al. Logika i teoria mnogości

Dodatkowa:

K. Wieczorek Wprowadzenie do logiki

O. Nawrot Wprowadzenie do logiki dla prawników

K. Paprzycka Logika nie gryzie. Samouczek logiki zdań

M. Sieruga Logika dla prawników i nie tylko

W. Patryas Elementy logiki dla prawników

S. Lewandowski et al. Logika dla prawników

L. Borkowski Elementy logiki formalnej

T. Batóg Podstawy logiki

R. Wójcicki Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy

Efekty uczenia się:

- zna podstawowe pojęcia logiki formalnej

- potrafi przy użyciu kategorii składniowych określać strukturę logiczną wyrażeń językowych oraz badać ich spójność syntaktyczną

- zna języki logiki formalnej (KRZ, KRP, RZiR) i potrafi interpretować odpowiednie formuły logiczne, jak również tworzyć stosowne formuły reprezentujące dane wyrażenia językowe

- zna i rozumie najważniejsze prawa logiki oraz potrafi sprawdzać, czy dane formuły logiczne są prawami logiki

- rozróżnia podstawowe typy wnioskowań, potrafi ocenić niezawodność i poprawność danych wnioskowań czy też wskazać ewentualne w nich błędy

- potrafi analizować i budować dowody twierdzeń w ramach systemów założeniowych oraz aksjomatycznych

- zna podstawowe pojęcia i twierdzenia metalogiczne oraz potrafi scharakteryzować w tych kategoriach własności poznanych systemów dedukcyjnych

- potrafi określać zależności między zbiorami czy relacjami oraz własności relacji, a także wykonywać na nich różnorodne operacje

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia z oceną przedmiotu w I semestrze jest zaliczenie pisemnego kolokwium (na ponad 50%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.