Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LOGMA-22 Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Logika matematyczna
Jednostka: Katedra Metodologii Lingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2
Strona przedmiotu: http://www.logic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Poznanie elementarza logicznego: Klasycznego Rachunku Zdań (KRZ) oraz Klasycznego Rachunku Predykatów (KRP).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

W ramach tego przedmiotu omawia się podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu klasycznego rachunku zdań, rachunku kwantyfikatorów, rachunku zbiorów i rachunku relacji oraz przedstawia się zastosowanie odpowiedniej formalnej aparatury logicznej w analizie zdań i wnioskowań.

Pełny opis:

Student:

1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat: głównych zagadnień logiki matematycznej, jej metod oraz zastosowań; związków logiki z innymi dziedzinami wiedzy (głównie: matematyki, filozofii, językoznawstwa); podstawowych pojęć logicznych (nazwa, zdanie, funktor, operator, tautologia, wynikanie, wnioskowanie dedukcyjne, sprzeczność i in.), powiązań między poszczególnymi działami logiki

2) rozumie: różnicę między językiem a metajęzykiem; na czym polegają podstawowe rodzaje błędów logicznych; rozmaite metody wnioskowań (dedukcyjne, redukcyjne, indukcja); potrzebę znajomości zagadnień z tego przedmiotu

3) posiada umiejętność: ścisłego i formalnego wypowiadania się, pisania i czytania formuł logicznych (w systemie rachunku zdań, rachunku zbirów, kwantyfikatorów czy relacji), sprawdzania tautologiczności formuł logicznych, badania poprawności logicznej wnioskowań, sprawdzania niesprzeczności układów zdań, zastosowania metod zerojedynkowych wprost i nie wprost, przeprowadzania dowodów założeniowych wprost i nie wprost oraz dowodów aksjomatycznych.

Literatura:

B. Stanosz Ćwiczenia z logiki

B. Stanosz Wprowadzenie do logiki formalnej

N. Gubareni Logika dla studentów

T. Batóg Podstawy logiki

Efekty uczenia się:

Zna semantykę KRZ

Rozumie pojęcie dowodu aksjomatycznego w KRZ

Potrafi przeprowadzać dowody założeniowe w KRZ

Potrafi przeprowadzać dowody tablicowe w KRZ

Rozumie metodę rezolucji w KRZ

Wie, że istnieją logiki nieklasyczne

Rozumie podstawy semantyki KRP

Rozumie dowody aksjomatyczne w KRP

Potrafi przeprowadzać dowody założeniowe w KRP

Potrafi przeprowadzać dowody tablicowe w KRP

Rozumie metodę rezolucji w KRP i zna algorytm unifikacji w KRP

Zna przykłady teorii elementarnych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Lipowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Lipowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Lipowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.