Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P5 Leksykografia z elementami leksykologii, frazeologii i terminologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LFT-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P5 Leksykografia z elementami leksykologii, frazeologii i terminologii
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem przedmiotu jest opanowanie teoretycznej wiedzy z zakresu leksykografii jedno- i dwujęzycznej z elementami leksykologii, frazeologii i terminologii oraz pozyskanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce i w samokształceniu. Przedmiot ma również w zamyśle wsparcie zdobywania umiejętności analitycznych w odniesieniu do jego treści oraz umiejętności porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji „Języki specjalistyczne i translatoryka” po drugim semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Leksykografia jako nauka, meta leksykografia, historia leksykografii; typologia słowników, słowniki internetowe, makrostruktura słownika, lematyzacja, porządek haseł, forma nominalna; mikrostruktura słownika, kwalifikatory, fonetyka i gramatyka w słowniku; leksykografia i leksykologia, relacje semantyczne, słowotwórstwo; frazeologia i frazeografia, frazeologizmy w słowniku; leksykografia języków specjalistycznych, terminologia i terminografia, zarządzanie terminologią;

Literatura:

(1) Burger, Harald: Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin 2010. (2) Engelberg, Stefan, Lemnitzer, Lothar: Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Tübingen 2009. (3) Frączek, Agnieszka/Lipczuk, Ryszard: Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie. Historia i teraźniejszość. Wołczkowo 2004. (4) Lipczuk, Ryszard et al.: Phraseologismen in deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Wörterbüchern. Hamburg 2011 (5) Piotrowski, Tadeusz: Zrozumieć leksykografię. Warszawa 2001. (6) Schlaefer, Michael: Lexikologie und Lexikographie. Berlin 2009. (7) Taborek, Janusz: Zum Stand der deutsch-polnischen Lexikographie am Anfang des 21. Jahrhunderts. Versuch einer ersten Bilanz und Perspektiven. [w:] A. Szczepaniak-Kozak, H. Lankiewicz: Creative potential of the word: From fiction to education. Piła 2013, 147-160. (8) Żmigrodzki, Piotr: Słowo – słownik – rzeczywistość. Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Student orientuje się w terminologii z zakresu leksykografii i leksykologii języka niemieckiego, umiejętnie stosuje terminologię w celach analitycznych na zajęciach oraz w kontaktach z ekspertami z danej dziedziny, posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie leksykografii i leksykologii języka niemieckiego, na podstawie zdobytej wiedzy rozpoznaje i ocenia zjawiska w danym zakresie, przy czym wskazuje na zróżnicowane opracowań leksykograficznych, ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i umiejętności w kontekście wykonywanego zawodu i praktyki tłumaczeniowej, samodzielnie korzysta ze słowników specjalistycznych (syntaktycznych, walencyjnych) i baz leksykalnych, potrafi analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk językowych i ich notację leksykograficzną, posługuje się głównymi współczesnymi teoriami leksykologicznymi i frazeologicznymi

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, ocenianie w dyskusji, kolokwium pisemne lub praca projektowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.