Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KM-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programów DUx-FILG
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu typologii kultur i wpływu różnic kulturowych na komunikację międzykulturową ze szczególnym uwzględnieniem interakcji polsko-niemieckich, polsko-austriackich oraz polsko-szwajcarskich; zdobycie wiedzy na temat procesów komunikacyjnych; rozwinięcie kompetencji metakomunikacyjnej; rozwinięcie umiejętności analizowania i interpretacji tekstów o kulturowych uwarunkowaniach komunikacji polsko-niemieckiej, polsko-austriackiej oraz polsko-szwajcarskiej; rozwinięcie międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej; rozwinięcie umiejętności analizy tzw. „krytycznych sytuacji interakcyjnych” w kontekście polsko-niemieckim, polsko-austriackim oraz polsko-szwajcarskim; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i wielokulturowej w Europie; kształtowanie postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Pełny opis:

kultura polska i kultura niemiecka, austriacka i szwajcarska w świetle typologii Hofstede, Trompenaarsa i Gestelanda

Niemieckie, austriackie i szwajcarskie oraz polskie standardy kulturowe wg. A. Thomasa;

rich points/ hotspots/ hotwords w kontekście polsko-niemieckim, polsko-austriackim oraz polsko-szwajcarskim

znaczenie stereotypów dla komunikacji polsko-niemieckiej, polsko-austriackiej oraz polsko-szwajcarskiej

analiza polsko-niemieckich, polsko-austriackich oraz polsko-szwajcarskich krytycznych sytuacji interakcyjnych

Literatura:

‒ Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag, 2004;

‒ Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2003;

‒ Bolten, Jürgen/Ehrhardt, Claus (Hg.): Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln. Sternenfels: Verlag Wissenschaft & Praxis, 2003;

‒ Fischer, Katrin/ Thomas, Alexander/ Dünstl, Sonja: Beruflich in Polen. Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte (Handlungskompetenz im Ausland). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007;

‒ Losche, Helga: Interkulturelle Kommunikation. Sammlung praktischer Spiele und Übungen. Augsburg: ZIEL, 2005.

Efekty uczenia się:

student/ka ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii kultury i komunikacji; Zna podstawowe typy kultur

Potrafi w świetle poznanych typologii scharakteryzować i analizować kulturę niemiecką, austriacką, szwajcarską i polską

Wyszukuje informacje dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne

Potrafi właściwie analizować przebieg procesów komunikacyjnych i przyczyny nieporozumień w interakcjach polsko-niemieckich, polsko-austriackich oraz polsko-szwajcarskich

Potrafi przyjąć postawę policentryczną w ocenie zachowań partnerów niemieckich, austriackich, szwajcarskich i zjawisk kulturowych

Posiada umiejętności językowe, które pozwalają na precyzyjne używanie słów i zwrotów, ukształtowanych przez konteksty kulturowe

Ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna, kolokwium pisemne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Walkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.