Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-KAOJE-ILS-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu zjawisk kulturowych angielskiego obszaru językowego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych

C2 Rozwinięcie umiejętności odbioru tekstów kulturowych dotyczących wyżej wymienionych obszarów

C3 Rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy nad kulturą wyżej wymienionych obszarów

C4 Zainteresowanie kulturą krajów anglosaskich

C5 Budowanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Student poznaje podstawowe zjawiska kulturowe dla angielskiego obszaru językowego i uczestniczy w dyskusjach przedstawiając swoje opinie i poglądy.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Regiony

Rys historyczny

Społeczeństwo

Regionalizm

Urbanizacja

Kultura i media

Ikony Ameryki

Literatura:

Mauk, D., Oakland, J. (2009) American Civilization. An introduction. London: Routledge.

Campbell, N., Kean, A. (2011) American cultural studies. London: Routledge.

artykuły z prasy fachowej, artykuły z prasy amerykańskiej, inne teksty autentyczne, fragmenty filmów.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Definiuje podstawowe pojęcia z danej dziedziny

Charakteryzuje podstawowe zjawiska kulturowe dla angielskiego obszaru językowego

Interpretuje teksty kulturowe będąc świadomym wpływu własnej kultury na ich interpretację

Porównuje zjawiska i teksty kulturowe

Jest świadomy różnic kulturowych i ich wpływu na odbiór obcej kultury

Aktynie uczestniczy w dyskusjach przedstawiając swoje opinie i poglądy

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Przygotowanie pracy projektowej w wyznaczonym terminie (forma pracy i tematy są uzgadniane ze studentami, może to być praca pisemna, prezentacja, lub inna forma, np. filmik) - na ocenę (od zal. do celujący).

Kolokwium zaliczeniowe na koniec semestru z jedną możliwością poprawiania - na ocenę.

Zadania domowe lub krótkie kartkówki, np. ze słówek, które pomagają studentom na bieżąco powtarzać materiał - na zaliczenie (zal.).

Aktywność na zajęciach - student zbiera plusy.

Jeżeli student ma 100% obecności, wykonał wszystkie zadania domowe, był aktywny na zajęciach oraz uzyskał ocenę celującą z pracy projektowej ocena z kolokwium zostaje podniesiona o jedną ocenę w górę.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.