Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka II języka specjalności A (kontynuacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-K-PRNJII-A-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka II języka specjalności A (kontynuacja)
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – etnolingwistyka / językoznawstwo i nauka o informacji

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka drugiego języka specjalności. Student poznaje system gramatyczny języka, poszerza słownictwo( i znajomość pisma)* oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy, po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości B2+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka drugiego języka specjalności. Student poznaje system gramatyczny języka, poszerza słownictwo( i znajomość pisma)* oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy, po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości B2+.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Słownictwo tematyczne i specjalistyczne

Zagadnienia gramatyczne: wprowadzenie nowych zagadnień, powtórka wybranych – odpowiednio do potrzeb grupy

Lektury tekstów literackich, publicystycznych i specjalistycznych

Literatura:

podręcznik, wybrane artykuły prasowe, teksty literackie i specjalistyczne – w zależności od języka specjalizacji

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Posiada umiejętność czytania literatury w języku specjalizacji w oryginale, w tym wybranej literatury specjalistycznej, zwłaszcza dotyczącej własnej tematyki badawczej lub zawodowej

Rozumie wypowiedzi mówione w rozmowie bezpośredniej w języku specjalizacji

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć. Potrafi wyrazić się w sposób jasny

i szczegółowy na wiele tematów oraz wyrazić opinię na dany temat

Potrafi redagować teksty w sposób urozmaicony pod względem leksykalnym i gramatycznym

Posiada nawyk regularnego informowania się o bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych, tym samym ma rozszerzoną wiedzę o krajach obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny i ustny egz. końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe, bieżąca kontro

Kryteria oceniania: Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egz. końcowegola na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.