Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka II języka specjalności (kontynuowanego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-K-PRNJII-23 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka II języka specjalności (kontynuowanego)
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – etnolingwistyka / językoznawstwo i nauka o informacji

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka drugiego języka specjalności. Student poznaje system gramatyczny języka, poszerza słownictwo( i znajomość pisma)* oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy, po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości B2+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka drugiego języka specjalności. Student poznaje system gramatyczny języka, poszerza słownictwo( i znajomość pisma)* oraz kontekst pragmatyczny i kulturowy, po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości B2+.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Słownictwo tematyczne i specjalistyczne

Zagadnienia gramatyczne: wprowadzenie nowych zagadnień, powtórka wybranych – odpowiednio do potrzeb grupy

Lektury tekstów literackich, publicystycznych i specjalistycznych

Literatura:

dostarczone przez wykładowców: podręcznik, wybrane artykuły prasowe, teksty literackie i specjalistyczne – w zależnosci od języka specjalizacji

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Posiada umiejętność czytania literatury w języku specjalizacji w oryginale, w tym wybranej literatury specjalistycznej, zwłaszcza dotyczącej własnej tematyki badawczej lub zawodowej

Rozumie wypowiedzi mówione w rozmowie bezpośredniej w języku specjalizacji

Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć. Potrafi wyrazić się w sposób jasny

i szczegółowy na wiele tematów oraz wyrazić opinię na dany temat

Potrafi redagować teksty w sposób urozmaicony pod względem leksykalnym i gramatycznym

Posiada nawyk regularnego informowania się o bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych, tym samym ma rozszerzoną wiedzę o krajach obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny i ustny egz. końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe, bieżąca kontrola na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Pascale Bali, Szymon Grzelak, Norbert Kordek, Agata Wolarska-Sobocińska
Prowadzący grup: Pascale Bali, Minqi Chen, Yuki Horie, Eva Rufo Sanchez-Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Grzelak, Fu-lan Lee, Norie Mogi, Eva Rufo Sanchez-Roman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.