Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski akademicki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-JAA-ILS-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski akademicki
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cel (cele) modułu kształcenia:

- Rozwinięcie umiejętności swobodnej komunikacji w zakresie języka angielskiego akademickiego.

- Rozwinięcie zasobu środków leksykalnych i dyskursywnych umożliwiających rozumienie i tworzenie tekstów akademickich.

- Doskonalenie umiejętności prowadzenia prezentacji, konsultacji i dyskusji akademickiej w języku angielskim.

- Rozwijanie umiejętności wykorzystania odpowiednich dla gatunków dyskursu akademickiego działań komunikacyjnych.

- Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia i działania komunikacyjnego w angielskim dyskursie akademickim.

- Budowanie umiejętności komunikacji w grupie i pracy zespołowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Cel (cele) modułu kształcenia:

- Rozwinięcie umiejętności swobodnej komunikacji w zakresie języka angielskiego akademickiego.

- Rozwinięcie zasobu środków leksykalnych i dyskursywnych umożliwiających rozumienie i tworzenie tekstów akademickich.

- Doskonalenie umiejętności prowadzenia prezentacji, konsultacji i dyskusji akademickiej w języku angielskim.

- Rozwijanie umiejętności wykorzystania odpowiednich dla gatunków dyskursu akademickiego działań komunikacyjnych.

- Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia i działania komunikacyjnego w angielskim dyskursie akademickim.

- Budowanie umiejętności komunikacji w grupie i pracy zespołowej.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

- Dyskurs psychologiczny i socjologiczny.

- Formułowanie definicji i stosowanie hipotez w analizie tekstów i danych w angielskim dyskursie akademickim.

- Komunikacja niewerbalna: język ciała. Doskonalenie umiejętności formułowania problemów w angielskim dyskursie akademickim.

- Język dotyku, przestrzeni i artefaktów.

- Doskonalenie umiejętności tworzenia hipotez w angielskim dyskursie akademickim.

- Ciało, umysł i zdrowie. Przeprowadzanie logicznej analizy przyczynowo-skutkowej w angielskim dyskursie akademickim.

- Fazy życia-dorastanie. Zbieranie i analiza i synteza danych.

- Fazy życia. Angielska prezentacja akademicka.

- Krytyczna analiza tekstów źródłowych w angielskim dyskursie akademickim.

- Przeprowadzanie logicznego wnioskowania i spójnej argumentacji w angielskim dyskursie akademickim.

Literatura:

Zalecana literatura

Alexander, L. G. 1997. Essay and Letter Writing. London: Longman.

Espereth, M. 1999. Academic Encounters. Listening. Content Focus. Human Behavior. Cambridge: CUP.

Macpherson, R. 1994. University English. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne iPedagogiczne.

Macpherson, R. 1996. English for Writers and Translators. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Numrich, C. 2002. Raise the Issues: An Integrated Approach to Critical Thinking. Pearson-Longman.

Seal, B. 1997. Academic Encounters. Reading, Study Sill, and Writing. Content Focus: Human Behaviour. Cambridge: CUP.

Autentyczne teksty akademickie

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- Przeprowadza logiczne wnioskowanie i spójna argumentację w angielskim dyskursie akademickim;

- charakteryzuje i rozpoznaje cechy dyskursu akademickiego;

- formułuje hipotezy, definicje i argumenty z wykorzystaniem środków językowych i komunikacyjnych charakterystycznych dla angielskiego dyskursu akademickiego;

- potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów w angielskim dyskursie akademickim;

- umie krytycznie odnieść się do danych i tekstów w angielskim dyskursie akademickim;

- kompetentnie analizuje i syntezuje dane;

- skutecznie posługuje się gatunkami akademickimi takimi jak prezentacja, konsultacja, wywiad i dyskusja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.