Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-J-Ang-ILS-z-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cel (cele) modułu kształcenia

zniwelowanie niedoborów wiedzy i umiejętności studentów w celu przygotowania ich do osiągnięcia poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

osiągnięcia przez studentów poziomu B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

rozwinięcie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych;

rozwinięcie umiejętności odbioru tekstów mówionych i pisanych;

rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy nad językiem;

zainteresowanie kulturą krajów anglosaskich;

rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w parach i w grupie.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka angielskiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno pisemnych jak i ustnych; równocześnie samodzielnie pracują nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa). W ramach przedmiotu wprowadza się również elementy krajoznawstwa anglosaskiego.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Styl życia

Reklama

Osobowość

Media

Przestępczość

Literatura:

Roberts, R., Clare, A., Wilson, J.J. (2011) New Total English. Harlow: Pearson Longman.

Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2008) Language Leader. Harlow: Pearson Longman.

Siuda, J., (1992) Gramatyka angielska do testów i egzaminów, Katowice: Angloman

Soars, J, Soars, L., (1993) Headway. Oxford: Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w standardowych wypowiedziach dotyczących pracy, szkoły, czasu wolnego i innych tematów poruszanych podczas zajęć.

Prowadzi dialog w prostych sytuacjach komunikacyjnych w sytuacjach takich jak w podróży, w sklepie itp., w których używa się danego języka

Formułuje proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są mu znane bądź go interesują.

Opisuje doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia z uzasadnieniem

Wyjaśnia swoje opinie.

Czytać krótkie teksty, w których wyszukuje konkretne informacje dotyczące życia codziennego.

Pisze proste teksty na znane lub związane z zainteresowaniami tematy.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny i ustny. Kryteria oceniania:

OCENA Stopień poprawności wykonania testu

w procentach

niedostateczny 2 0 – 60 % punktów: niezadowalające posługiwanie się językiem, niezadowalające umiejętności i kompetencje, komunikacja bardzo utrudniona, czasami wręcz niemożliwa

dostateczny 3,0 61 – 72 % punktów: zadowalające posługiwanie się językiem, zadowalające umiejętności i kompetencje, ale zawierające błędy czasami utrudniające komunikację

dostateczny + 3,5 73 – 80 % punktów: zadowalające posługiwanie się językiem, zadowalające umiejętności i kompetencje, ale zawierające błędy nieutrudniające komunikacji

dobry 4,0 81 – 90 % punktów: dobre posługiwanie się językiem, dobre umiejętności i kompetencje

dobry + 4,5 91 – 95 % punktów: bardzo dobre posługiwanie się językiem, bardzo dobre umiejętności i kompetencje

bardzo dobry 5 96 – 100 % punktów: znakomite posługiwanie się językiem, znakomite umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.