Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-INFOR-FL-11 Kod Erasmus / ISCED: 11.3 / (0612) Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci
Nazwa przedmiotu: Informatyka
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej- filologia wietnamska,stud. stac. I st.,sem. 2
Filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 2
Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Strona przedmiotu: http://www.amu.edu.pl/~wagner
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami informatycznymi i narzędziami niezbędnymi w pracy filologa. Student uczy się korzystania ze źródeł internetowych, o bezpieczeństwie i ochronie danych oraz licencji oprogramowania komputerowego. Student na zajęciach uczy się tworzenia stron internetowych, poznaje komponenty pakietu biurowego. Pakiet biurowy pozwala tworzyć profesjonalnie sformatowane dokumenty tekstowe oraz prezentacje multimedialne, rysować schematy blokowe i rysunki, pracować z bibliograficzną bazą danych a także pracować w arkuszu kalkulacyjnym. Dodatkowo, student zapoznaje się z programami do pracy z plikami dźwiękowymi na potrzeby analizy dźwięków mowy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie umiejętności efektywnego wykorzystania możliwości oferowanych przez współczesne technologie informacyjne.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

- Podstawowa higiena komputera (formatowanie dysku, aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania, programy antywirusowe i firewalle, archiwizacja danych) oraz prezentacja wybranych systemów operacyjnych

- Tworzenie strony internetowej w języku HTML, podstawowe znaczniki HTML (nagłówki, paragrafy, łamanie wiersza, linia pozioma, komentarz, listy, tabele, obrazy, hiperlinki, formatowanie tekstu, atrybuty znaczników) oraz wybrane zagadnienia dotyczące budowy strony internetowej i jej działania na serwerze

- Dokumenty formalne w pakiecie biurowym: Obiekty dokumentu i ich atrybuty; Struktura dokumentu; Wzorce formatowania prac zaliczeniowych, licencjackich oraz magisterskich; Strona: tytułowa, prawa, lewa, stopka, nagłówek, marginesy, kolumny, sekcje, numerowanie stron; Zwykły tekst i nagłówki – automatyczne numerowanie konspektu; Listy, notatki, przypisy, znaki specjalne; Obrazy i odwołania w tekście do obrazów; Formaty cytowań; Tabele i ich formatowanie, oraz odwołania do tabel w tekście; Automatyczny spis treści, tabel i rycin; Oraz do wyboru przez prowadzącego takie zagadnienia jak: Automatyczny indeks alfabetyczny ważnych pojęć użytych w dokumencie; Funkcje „Podział ręczny...” oraz „Rejestruj/Pokaż zmiany”; Nagrywanie makra i przypisanie makrom skrótów klawiaturowych; Bibliograficzna baza danych; Szablony dokumentów.

- Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego: Adres względny i absolutny komórki. Sortowanie danych; Filtrowanie danych i usuwanie duplikatów; Tworzenie wykresów; Wykonywanie obliczeń; Funkcja „jeżeli”; Opcja „Wklej specjalnie”; Drukowanie arkusza kalkulacyjnego.

- Tworzenie prezentacji multimedialnych: Omówienie wzorca slajdu, układu slajdu, stron wzorcowych; Wstawianie hiperłącza, obrazu, dźwięku, filmu i arkusza kalkulacyjnego; Ustawianie animacji niestandardowej oraz przejścia slajdu; Rysowanie schematów blokowych;

- Spektrograficzny obraz sygnału mowy. Segmentacja sygnału mowy na podstawie spektrogramu i transkrypcja fonetyczna w wybranym programie do analizy akustycznej

Literatura:

Podstawowa:

Boersma, Paul & Weenink, David. 2010. Praat: doing phonetics by computer [Computer program]. Version 5.1.36, <http://www.praat.org/>, 2010-06-18

(lub alternatywnie: Sjölander, K., Beskow, J., (2006) Dokumentacja techniczna programu Wavesurfer Stockholm http://www.speech.kth.se/wavesurfer/, 2012-03-12.)

Gibbon, Dafydd. 2007. What a Linguist Needs to Know about Word Processing. <http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/%7Egibbon/Docs/LinguisticsAndWordProcessing09.pdf>, 2012-03-12.

LibreOffice - Dokumentacja oprogramowania <http://pl.libreoffice.org/>, 2012-03-12.

OpenOffice.org. <http://www.openoffice.org/>, 2012-03-12.

w3schools.com – internetowy kurs tworzenia stron internetowych, <http://www.w3schools.com/>, 2010-02-20.

Wells, J.C. 1997. SAMPA - computer readable phonetic alphabet. <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/>, 2012-02-11.

Dodatkowa:

Weber, J. H. 2004. OpenOffice.org Writer – The Free Alternative to Microsoft Word. O'Reilly Community Press.

SAMPROSA - komputerowa transkrypcja prozodyczna, <http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa/samprosa.htm>, 2012-03-12.

Przykłady i instruktaże odnośnie przygotowania prac magisterskich i innych opracowań dla studentów wskazane przez prowadzącego, np.:

Wymogi stawiane pracom licencjackim w Katedrze Orientalistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, <http://orient.amu.edu.pl/media/download/dlastudenta/standardy_lic.pdf>, 2012-03-12.

Gibbon, Dafydd. 2007. Stylesheet for Term Papers and Theses. <http://wwwhomes.uni-bielefeld.de/%7Egibbon/Docs/dg_linguistics_stylesheet_04.pdf>, 2012-03-12.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące badań językoznawczych wykorzystujących technologie informatyczne (np. fonetyka akustyczna, technologia mowy, archiwizacja danych, językoznawstwo stosowane tekstu, sprawdzanie pisowni)

- ma co najmniej elementarną wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z informatyką

- zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów użytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów naukowych w dziedzinie wybranej specjalności oraz/lub do języków programowania i technologii mowy

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę dotyczącą korzystania z oprogramowania z wykorzystaniem multimedialnych źródeł informacji, tj. pomoc lub kursy/samouczki dostępne w Internecie.

- potrafi w sposób efektywny używać oprogramowania służącego do pracy biurowej do tworzenia dokumentów tekstowych, obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacji multimedialnych oraz rysowania prostych schematów.

- zna podstawowe zasady tworzenia i prowadzenia stron internetowych oraz potrafi w sposób efektywny posługiwać się podstawowymi znacznikami języka HTML

- potrafi korzystać z oprogramowania służącego do komputerowej analizy sygnału mowy, przetwarzania tekstu, generowania podstawowych zestawień wyników pomiarów i wykresów statystycznych

- potrafi dbać o komputer, rozumie kwestie efektywnej organizacji pracy na komputerze i problem bezpieczeństwa danych na nim przechowywane

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie wykonanie następujących prac zaliczeniowych:

(a) segmentacja i transkrypcja pliku dźwiękowego wg zadanych kryteriów, (b) profesjonalnie sformatowany dokument formalny (zalecane są narzędzia darmowe, np.: Libre Office lub Open Office; ostateczny wybór pakietu należy do prowadzącego), (c) dokument sformatowany z wykorzystaniem wskazanego zestawu tagów/stylów HTML (lub opcjonalnie prosty projekt wykonany w wybranym przez nauczyciela języku programowania), (d) prezentacja multimedialna, (e) aktywny udział w zajęciach, podlegający ocenie ciągłej (bieżąca kontrola wykonywanych zadań).

Metody oceniania:

ocena aktywności podczas zajęć

ocena poprawności wykonania ćwiczeń

ocena projektu i zwrócenie uwagi, czy projekt zawiera elementy i/lub funkcje, które nie pojawiły się na wykładzie

ocena poprawności projektu/budowy, struktury i estetyki dokumentu formalnego, prezentacji multimedialnej oraz obliczeń i wykresów wykonanych w arkuszu kalkulacyjnym

ocena poprawności projektu i struktury strony internetowej (lub innego dokumentu HTML)

ocena poprawności anotacji mowy oraz obliczeń statystycznych i operacji wykonanych na danych tekstowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Śledziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Śledziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Śledziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.