Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i kultura niemieckiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HIK-ZL11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i kultura niemieckiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego z użyciem specyficznego dla danego zakresu tematycznego słownictwa; umiejętność analizowania i syntezowania zjawisk kulturowych i historycznych typowych dla krajów niemieckojęzycznych, także umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej w historii niemieckiego obszaru językowego; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

procesy historyczne i kulturalne zachodzące na niemieckim obszarze językowym w XIX i XX w., proces kształtowania się nacjonalizmu niemieckiego w XIX w., procesy modernizacji po I. i II. Wojnie światowej; kończy się egzaminem

Pełny opis:

Tematy zajęć: Rozwój królestwa pruskiego za panowania Fryderyka I. i Fryderyka Wilhelma I.; Absolutyzm oświecony na niemieckim obszarze językowym; Przebieg i skutki Rewolucji Francuskiej dla niemieckiego obszaru językowego; Kongres Wiedeński 1814/1815; Biedermajer – między Kongresem Wiedeńskim a Wiosną Ludów; Przebieg i skutki Wiosny Ludów na obszarze niemieckojęzycznym; Proces zjednoczenia Niemiec; Cesarstwo Niemieckie i polityka Kanclerza Otto von Bismarcka; Cesarstwo Austriackie w latach 1804-1914; Cesarstwo Niemieckie w dobie imperializmu Wilhelm II.; I. Wojna Światowa; Republika Weimarska; I Republika Austrii; Narodowy socjalizm i polityka Adolfa Hitlera; Druga Wojna Światowa

Literatura:

Helmut M Mueller: Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, wszystkie wydania po 1990; Norman Davies: Europa. Rozprawa historyka z historią. Kraków Wydawnictwo Znak 1998; Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit, C.H. Beck Verlag, München, wszystkie wydania po 1990; Czesław Karolak/Wojciech Kunicki/Hubert Orłowski: Dzieje kultury niemieckiej; Warszawa 2006. Tomasz Paluszyński: Historia Niemiec Niemiec i państw niemieckich. Zarys dziejów politycznych. Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii i kultury niemieckiego obszaru językowego; zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące historii i kultury niemieckiego obszaru językowego; rozpoznaje i rozróżnia zjawiska i procesy kulturowe charakterystyczne dla krajów niemieckojęzycznych w XIX i XX w; potrafi poprawnie i z użyciem słownictwa fachowego wypowiadać się w j. niemieckim na temat procesów historycznych i zjawisk kulturowych niemieckiego obszaru językowego; ma świadomość różnorodności kulturowej i postawę otwartości wobec inności; ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie wiedzy, umiejętności i uwzględnienia różnych perspektyw i poglądów oraz spuścizny kulturowej podczas pracy pisemnej zaliczeniowej i egzaminu pisemnego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.