Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa j. koreańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GOK-FK-34 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa j. koreańskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-KoreaX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język koreański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia koreańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem kształcenia jest gramatyka opisowa języka koreańskiego. Student poszerza wiedzę na temat charakterystyki i funkcjonowania języka koreańskiego w zakresie wyrażania kategorii czasu, honoryfikacji i negacji. Uzyskuje wiedzę z dziedziny morfologii (budowy i odmiany wyrazów, rodzajów postpozycji), składni (mowy zależnej i strony biernej) oraz potrafi ją wykorzystać do praktycznej nauki tego języka.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Treści kształcenia:

- ogólna charakterystyka dziedziny morfologii i jej podstawowych terminów w języku koreańskim,

- budowa morfologiczna wyrazów w języku koreańskim – derywacja i kompozycja oraz ich rodzaje, inne procesy słowotwórcze, zjawisko leksykalizacji i gramatykalizacji,

- charakterystyka kategorii gramatycznych odmiennych części mowy, (poszerzenie i utrwalenie wiadomości na temat kategorii czasu), rodzaje i charakter postpozycji w języku koreańskim,

- charakterystyka części zdania oraz analiza zdań ze względu na ich budowę w języku koreańskim

- poszerzenie i utrwalenie wiadomości o honoryfikacji i sposobach jej wyrażania,

-poszerzenie i utrwalenie wiadomości dotyczących negacji i sposobów jej wyrażania,

-konstrukcje z mową zależną i stroną bierną,

Literatura:

Podstawowa:

1. 남기심 외 (2006), ‘표준국어문법론’, 탑출판사, 서울.

2. Lee Iksop, Ramsey S. Robert (2000), ‘The Korean Language’, State

University for New York Press, USA.

Dodatkowa:

1. 한국방송통신대학교 평생교육원 (2005), ‘외국어로서의 한국어학’,

한국방송통신대학교출판부, 서울.

2. Sohn Ho-Min (2001), ‘The Korean Language’, Cambridge University

Press, UK.

3. Ihm Ho Bin et al. (2001), ‘Korean Grammar for International

Learners. New Edition’, Yonsei University Press, Seoul.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- zna i stosuje podstawową terminologię koreańską z zakresu fonologii, morfologii i składni języka koreańskiego,

- wymienia i operuje terminami określającymi jednostki i poziomy opisu języka,

- zna główne typy procesów słowotwórczych w języku koreańskim i analizuje budowę morfologiczną wyrazów tego języka,

- zna i wymienia kategorie fleksyjne odmiennych części mowy w języku koreańskim, zna również rodzaje i charakterystykę postpozycji w tym języku,

- wymienia i opisuje części zdania koreańskiego oraz rozpoznaje je w tekście, jak również wymienia i analizuje budowę i rodzaje zdań języka koreańskiego,

- zna i stosuje różne formy wyrażania honoryfikacji,

- zna i stosuje różne formy wyrażania negacji,

- zna i analizuje formy mowy zależnej wszystkich typów zdań

- zna i analizuje konstrukcje strony biernej

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

metoda podająca (elementy wykładu informacyjnego

i konwersatoryjnego), metoda poszukująca ćwiczeniowo-praktyczna (studium przypadku), problemowa (sytuacyjna)

Kryteria oceny:

bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych, kolokwium cząstkowe w procesie kształcenia, pisemny egzamin końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.