Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka fińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GOF-UFIN-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka fińskiego
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - Ugrofinistyka - Filologia fińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest gramatyka opisowa języka fińskiego. Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat funkcjonowania języka fińskiego w zakresie fonetyki, fonologii i morfologii oraz potrafi ją wykorzystać do praktycznej nauki tego języka.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Kurs wprowadza podstawowe wiadomości na temat struktury języka fińskiego w zakresie fonetyki, fonologii oraz fleksji nominalnej.

Pełny opis:

1. Charakterystyka ogólna dziedzin fonetyki i fonologii oraz ich poddziedzin.

2. Podstawowe terminy z zakresu fonetyki i fonologii.

3. Opis aparatu artykulacyjnego.

4. Wymiary i cechy artykulacyjne relewantne dla głosek języka fińskiego.

5. Artykulemizacja głosek języka fińskiego.

6. Opozycja fonologiczna oraz jej neutralizacja.

7. Sylaba i akcent w języku fińskim.

8. Omówienie przedmiotu badań morfologii.

9. Podstawowe terminy z zakresu morfologii.

10. Budowa morfologiczna wyrazów języka fińskiego.

11. Fińska fleksja nominalna i werbalna.

Literatura:

Bańczerowski, Jerzy. 1999. Towards grammar of flection. In:

Pogonowski, Jerzy (red.). 1999. 5-84.

Bańczerowski, Jerzy - Pogonowski, Jerzy - Zgółka Tadeusz. 1982.

Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hakulinen, Auli - Vilkuna, Maria - Korhonen, Riitta - Koivisto,

Vesa - Heinonen, Tarja-Riitta - Alho, Irja. 2004. Iso suomen

kielioppi. Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura.

Karlsson, Fred. 1982. Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo/Helsinki/Juva: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Penttilä, Aarni. 1963. Suomen kielioppi. Porvoo/Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

1. Zna i stosuje podstawową polską i fińską terminologię z zakresu fonetyki, fonologii i morfologii języka fińskiego.

2. Wymienia wymiary i cechy artykulacyjne relewantne dla głosek języka fińskiego oraz opisuje głoski pod względem posiadanych cech artykulacyjnych.

3. Zna, odróżnia i opisuje zjawiska fonologiczne zachodzące w języku fińskim.

4. Opisuje i stosuje najważniejsze elementy suprasegmentalne języka fińskiego.

5. Zna i analizuje budowę morfologiczną wyrazów języka fińskiego.

6. Wymienia główne typy procesów fleksyjnych oraz rozpoznaje je w odniesieniu do wyrazów języka fińskiego.

7. Zna i wymienia kategorie fleksyjne fińskiej klasy nominalnej i werbalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- regularne uczestnictwo w zajęciach (maksimum 4 godziny nieusprawiedliwione w semestrze),

- uzyskanie ocen pozytywnych z wszystkich kolokwiów cząstkowych w procesie kształcenia (łącznie 3 pisemne kolokwia, kryteria oceny: <61% - ndst, 61-70% - dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >90% - bdb)

- uzyskanie oceny pozytywnej z ustnego egzaminu końcowego (jej warunkiem jest minimum dostateczna odpowiedź na 3 zagadnienia z zakresu objętego treściami kształcenia)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Kokotkiewicz
Prowadzący grup: Robert Bielecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.