Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FILO-ZL11 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie z głównymi nurtami filozofii europejskiej, uświadomienie związków między filozofią niemiecką a kulturą niemiecką, przekazanie podstawowych informacji na temat filozofii języka i komunikacji

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Filozofia antyczna: materializm, Platon, Arystoteles; Nowożytna filozofia europejska: Kartezjusz, Bacon, Locke, Berkeley, Hume; Mistyka niemiecka: Mistyczki, Eckhart, Kuzanus; Istota i ewolucja racjonalizmu niemieckiego: Leibniz, Kant, Hegel; Romantyczna reakcja przeciw racjonalizmowi: Schelling, Novalis, Hoelderlin, Schlegelowie, Schleiermacher; Niemiecka filozofia języka i komunikacji: Humboldt, Cassirer, Heidegger, Gadamer

Literatura:

Bolesław Andrzejewski – Historia filozofii niemieckiej, PK, Koszalin 2007;

Bolesław Andrzejewski – Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, PWN, Warszawa 1989;

Bolesław Andrzejewski – Poznanie i komunikacja, PK, Koszalin 2010;

Zbigniew Kuderowicz (red.) – Filozofia współczesna, PWN, Warszawa;

Richard H. Popkin i A. Stroll: Filozofia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań;

Władysław Tatarkiewicz – Historia filozofii, wiele wydań

Efekty uczenia się:

Student potrafi odróżniać od siebie różne epoki rozwoju filozofii oraz różne dyscypliny filozoficzne; Wskazać na znaczenie rozstrzygnięć filozoficznych dla kwestii z zakresu metodologii, moralności, wizji bytu ludzkiego oraz polityki kulturalnej; odnieść się krytycznie do rozmaitych zjawisk kulturowych oraz tendencji rozwoju kultury (mód intelektualnych); odnieść się krytycznie do rozmaitych idei filozoficznych obecnych w literaturze niemieckiej; włączać najważniejsze koncepcje współczesnej filozofii do własnej analizy rzeczywistości kulturowej, w tym sytuacji współczesnej kultury niemieckiej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.