Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych CA (teksty unijne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-CAue-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych CA (teksty unijne)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską,

filologia angielska z filologią romańską,

filologia germańska z filologią angielską,

filologia germańska z filologią romańską,

filologia romańska z filologią angielską,

filologia romańska z filologią germańską

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 – przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia pisemnego z języka C na język A

C2 – przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia tekstów o tematyce unijnej

C3 – rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego w kombinacji językowej CA

C4 – przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka obcego w zakresie terminologii Unii Europejskiej

C5 – zapoznanie się z korpusami tekstów obiegu Unii Europejskiej

C6 – kontynuowanie rozwoju umiejętności z zakresu redakcji tekstu

C7 – dbałość o poprawność językową w tłumaczeniu na język A.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Język wykładowy angielski, francuski, niemiecki

Pełny opis:

Zasady tłumaczenia tekstów i tematyce Unii Europejskiej w kombinacji językowej CA

Terminologia stosowana w instytucjach Unii Europejskiej

Tłumaczenie tekstów związanych z Unią Europejską z wykorzystywaniem baz terminologicznych

Tłumaczenie tekstów związanych z Unią Europejską pod kątem wyznaczników stylu funkcjonalnego

Streszczenie tekstów związanych z tematyką UE

Przeredagowanie tekstów związanych z UE

Literatura:

Ulotki, broszury, materiały autentyczne przygotowywane przez wykładowcę; bazy terminologiczne takie jak IATE, EUROLEX.

Efekty uczenia się:

Przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia pisemnego w kombinacji językowej CA

potrafi przygotowywać się do tłumaczenia pisemnego o tematyce Unii Europejskiej na podstawie otrzymanych materiałów

zna terminologię stosowanej w instytucjach Unii Europejskiej w językach A i C

Zna korpusy tekstów obiegu Unii Europejskiej

Potrafi kształtować tekst tłumaczenia zgodnie z zasadami redakcji tekstu

Dba o poprawność językową w tłumaczeniu

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji (F),

ocena tłumaczenia, wskazanie błędów merytorycznych, językowych (F),

egzamin tłumaczeniowy (P),

ocena znajomości terminologii ek- (F),

ocena tłumaczenia pod kątem jego ukształtowania zgodnie z zasadami redakcji tekstu (F),

ocena tłumaczenia pod kątem poprawności językowej (F)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marika Adamczyk-Żylińska, Krzysztof Mausch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)