Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy literackie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANLIT-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analizy literackie II
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Germanistyka Międzykulturowa (Collegium Polonicum w Słubicach), studia stacjonarne, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z kluczowymi zjawiskami w literaturze niemieckojęzycznej okresu od 1945 roku do współczesności; kształtowanie umiejętności krytycznego analizowania i interpretowania wybranych utworów literackich omawianego okresu z uwzględnieniem ich kontekstu politycznego i społeczno-kulturowego; rozwinięcie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnorodnych źródeł; kształtowanie refleksyjnej postawy wobec języka i dbałości o kulturę słowa; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Literatura i komunikacja literacka pierwszych lat powojennych na tle wydarzeń politycznych i społeczno-kulturowych;

Podział Niemiec i jego konsekwencje dla formowania się systemów komunikacji literackiej w RFN i NRD;

Główne linie rozwoju literatury w RFN;

Literatura NRD;

Powojenna literatura austriacka;

Niemieckojęzyczna literatura szwajcarska;

Obrachunki z niemiecką przeszłością (nazizm, podział Niemiec, upadek NRD);

Literatura wobec zjednoczenia Niemiec;

Literatura wobec wyzwań społeczeństwa wielokulturowego w państwach niemieckiego obszaru językowego.

Literatura:

Zob. kanon lektur oraz dodatkowa, indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura źródłowa oraz przedmiotu podawana do wiadomości studentów na początku semestru.

Efekty uczenia się:

rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego po roku 1945;

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień powojennej literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej;

analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich;

formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich;

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzystaniem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych);

przygotowuje wystąpienie ustne w języku niemieckim dotyczące wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po roku 1945;

przygotowuje pracę pisemną w języku niemieckim dotyczącą wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej po roku 1945, zachowując właściwą strukturę i argumentację;

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach (częstotliwość wypowiedzi, formułowanie samodzielnych sądów, stosowana terminologia), znajomość tekstów wskazanych przez prowadzącego,

pozytywna ocena pisemnej pracy zaliczeniowej (3-5 stron, właściwa struktura i argumentacja, dobór adekwatnych środków językowych, samodzielność, poprawność językowa).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antonina Balfanz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lothar Quinkenstein
Prowadzący grup: Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Balfanz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Balfanz
Prowadzący grup: Joanna Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.