Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy literackie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANLIT-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analizy literackie I
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilGM
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie wiedzy z zakresu kluczowych zjawisk literackich na obszarze niemieckojęzycznym w latach 1918-1945, tzn. w okresie Republiki Weimarskiej oraz Trzeciej Rzeszy; umiejętność analizy i interpretacji wybranych utworów literackich w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas wykładów, uzupełnioną lekturą innych źródeł wskazanych przez prowadzącego; umiejętność porozumiewania się z ekspertami w tej dziedzinie, doceniania różnorodności kulturowej i wielokulturowej, rozwijanie zdolności krytycznych; rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnych, umiejętności zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności badawczych; pogłębienie kreatywności, rozumienia innych kultur i zwyczajów; rozwijanie zdolność do samodzielnej pracy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Literatura niemiecka w okresie Republiki Weimarskiej;

Literatura niemieckojęzyczna po I wojnie światowej;

Neue Sachlichkeit w literaturze niemieckiej;

Literatura niemiecka w III Rzeszy;

Literatura tzw. emigracji wewnętrznej;

Literatura niemiecka na emigracji;

Literatura niemieckojęzyczna w okresie II wojny światowej

Literatura:

Zob. kanon lektur oraz dodatkowa, indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura źródłowa oraz przedmiotu podawana do wiadomości studentów na początku semestru.

Efekty uczenia się:

rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego od roku 1918 do 1945;

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień niemieckojęzycznej w tym okresie;

analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich;

formułuje samodzielne i krytyczne sądy w języku niemieckim na temat omawianych utworów i zjawisk literackich;

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzysta¬niem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych);

przygotowuje wystąpienie ustne w języku niemieckim dotyczące wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej;

przygotowuje pracę pisemną w języku niemieckim na wybrany temat związany z okresami omawianymi na zajęciach;

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa;

wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach (częstotliwość wypowiedzi, formułowanie samodzielnych sądów, stosowana terminologia), znajomość tekstów wskazanych przez prowadzącego, pozytywna ocena pisemnej pracy zaliczeniowej (3-5 stron, właściwa struktura i argumentacja, dobór adekwatnych środków językowych, samodzielność, poprawność językowa).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antonina Balfanz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Drynda, Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Piontek, Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.