Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka I języka specjalności (ang)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANGPRNJI-36 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka I języka specjalności (ang)
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, specjalność etnolingwistyka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne I stopnia, semestr 3
Filologia, specjalność językoznawstwo komputerowe, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

etnolingwistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka angielskiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie zaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum C1+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie trzech komponentów: (1) j. angielski ogólny, 4 godz. tygodniowo; (2) gramatyka i słownictwo, 2 godz. tygodniowo; (3) mówienie i pisanie, 2 godz. tygodniowo.

Podczas zajęć szczególną wagę przykłada się do zrównoważonego rozwoju wszystkich umiejętności językowych: czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, mówienia, doskonalenia umiejętności pisania, jak również uzupełnieniu wiedzy z zakresu gramatyki oraz rozwinięciu zasobów leksykalnych.

W ramach przedmiotu studenci:

(1) czytają i analizują oryginalne teksty angielskie, dostępne w zasobach sieci Internet oraz publikacjach prasowych i książkowych, lub ich adaptacje, z naciskiem na rozwijanie sprawności rozumienia rożnych form języka pisanego;

(2) słuchają oryginalnych audycji radiowych, wywiadów, sprawozdań czy wykładów uniwersyteckich, z naciskiem na doskonalenie sprawności rozumienia języka mówionego;

(3) piszą prace pisemne w stylu oficjalnym długości 350 słów. Formy ćwiczone

Pełny opis:

Główny cel prowadzonych zajęć stanowi rozwinięcie znajomości języka angielskiego wśród uczestników kursu do poziomu zaawansowanego, porównywalnego ze standardem ustalonym dla egzaminu Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Przygotowanie do uzyskania wymienionego poziomu odbywa się w cyklu dwuletnim (II oraz III rok studiów).

Najogólniej kompetencje oraz umiejętności, jakie uczestnik kursu nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu obejmują:

- znajomość drugiego języka,

- umiejętność pracy w zespole międzynarodowym,

- rozumienie innych kultur i zwyczajów.

Bardziej szczegółowo, podczas kursu student zdobywa m.in. umiejętność:

- całościowego pojmowania oryginalnego tekstu pisanego i mówionego, wydobywania jego najistotniejszych elementów, a także prawidłowego odbioru zawartych w nim przenośni oraz podtekstów znaczeniowych.

- formułowania krótkich i dłuższych wypowiedzi ustnych, charakteryzujących się poprawnością gramatyczną i odpowiednim zasobem użytego słownictwa.

- wykonania prac pisemnych w stylu oficjalnym, poprawnych językowo i formalnie.

- praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu gramatyki języka angielskiego i właściwego stosowania środków leksykalnych.

Literatura:

Podręczniki:

1 Capel, A; Sharp, W.2013. Objective Proficiency. Second Edition. Cambridge University Press. (rozdziały 1-10)

2 Evans, V. 2002. CPE Use of English 1. Express Publishing.

3 Hewings, M. 2005. Advanced Grammar in Use. Second Edition. Cambridge University Press.

4 McCarthy, M. O'Dell, F. English Vocabulary in Use: Advance. Cambridge University Press.

5 Evans, V. Successful Writing - Proficiency. Express Publishing. 2000.

Inne materiały:

1 BBC Radio 4 podcasts

2 strony internetowe na temat pisania w języku angielskim

Efekty uczenia się:

Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów konkretnych i abstrakcyjnych, dostrzegając także znaczenia ukryte.

Rozumie dłuższe wypowiedzi ustne na tematy konkretne i abstrakcyjne, dostrzegając treści wyrażone pośrednio

Potrafi porozumiewać się skutecznie i swobodnie w kontaktach społecznych i edukacyjnych – również z rodzimym użytkownikiem j. angielskiego – w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z dbałością o poprawność wypowiedzi

Potrafi formułować jasne i spójne wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność językową; potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego, sprawnie i właściwie posługując się wskaźnikami zespolenia tekstów

Ma poszerzoną wiedzę o krajach angielskiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki uzyskania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu końcowego:

- zdobycie przynajmniej 60% możliwych punktów w ramach testów cząstkowych

- przedłożenie w terminie kompletu sprawozdań z wysłuchanych audycji radiowych

- zaliczenie kompletu prezentacji ustnych

- przedłożenie w terminie i zaliczenie kompletu prac pisemnych

- maksimum 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze

Kryterium oceny końcowej:

- łączny wynik uzyskany w ramach pisemnego oraz ustnego egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Wołyński
Prowadzący grup: Michael Farris, Janusz Kleśta, William Strnad, Marek Wołyński, Robert Wołyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Wołyński
Prowadzący grup: Michael Farris, Janusz Kleśta, William Strnad, Marek Wołyński, Robert Wołyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Wołyński
Prowadzący grup: Michael Farris, Janusz Kleśta, William Strnad, Marek Wołyński, Robert Wołyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.