Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład Monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2WYK-MON-FIN2-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Wykład Monograficzny
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z wybraną rozszerzoną tematyką badawczą nauk filologicznych bądź pokrewnych. Student zapoznaje się przede wszystkim z wiedzą związaną z daną tematyką i teoretycznymi jej aspektami, efekty kształcenia z kategorii umiejętności i kompetencji również są obecne.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Treści kształcenia:

zapoznanie z zaawansowanym warsztatem pracy naukowej i metodologią badań naukowych w dziedzinach filologicznych i pokrewnych

zaawansowana znajomość wybranych teorii ogólnych i/lub szczegółowych z dziedzin filologicznych lub pokrewnych,objętych tematyką rozprawy

wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach do uczestnictwa w zjawiskach współczesnej cywilizacji, jej tworzeniu, interpretacji i wyjaśnianiu

doskonalenie umiejętności potrzebnych do pracy zawodowej / naukowej /uczestnictwa w życiu kulturalnym

rozwijanie postaw i umiejętności związanych z samorozwojem i samodzielnym poszerzaniem wiedzy związanej z tematyką zajęć

Literatura:

W zależności od tematyki, wskazana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna i rozumie na rozszerzonym poziomie ogólnym i szczegółowym najważniejsze oraz wybrane zagadnienia badawcze w zakresie nauk filologicznych lub nauk pokrewnych i formalnych

samodzielnie analizuje wybrane problemy badawcze, korzystając ze źródeł wartościuje i dobiera odpowiedni model teoretyczny

krytycznie ocenia przydatność źródeł, twórczo je wykorzystuje w pracy naukowej, której wyniki potrafi przedstawić zarówno specjalistom z danej dziedziny, jak i niespecjalistom

posiada rozszerzoną wiedzę o ogólnej metodologii badań naukowych oraz ekspercką wiedzę o danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań lub zagadnień objętych przedmiotem

posiada ogólną i szczegółową wiedzę ekspercką na temat wybranej, wąskiej tematyki badawczej;

w ramach tej tematyki myśli naukowo o wyjaśnianych problemach, przedstawia ich krytyczną analizę, samodzielnie projektuje badania naukowe

zna, rozumie i analizuje zjawiska kulturowe obszaru językowego

przejawia chęć biernego i czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym obszaru językowego

rozumie, akceptuje i docenia rolę zróżnicowania kulturowego współczesnej cywilizacji

przejawia chęć ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w relewantnych dziedzinach wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena postępów pracy i zaangażowania studenta, test zaliczeniowy lub egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Kokotkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.