Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykłady i konwersatoria monograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2WKM-FK-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykłady i konwersatoria monograficzne
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z wybraną rozszerzoną tematyką badawczą nauk filologicznych bądź pokrewnych. Student zapoznaje się przede wszystkim z wiedzą związaną z daną tematyką i teoretycznymi jej aspektami, efekty kształcenia z kategorii umiejętności i kompetencji również są obecne.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Zapoznanie z zaawansowanym warsztatem pracy naukowej i metodologią badań naukowych w dziedzinach filologicznych i pokrewnych

Zaawansowana znajomość wybranych teorii ogólnych i/lub szczegółowych z dziedzin filologicznych lub pokrewnych,objętych tematyką rozprawy

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach do uczestnictwa w zjawiskach współczesnej cywilizacji, jej tworzeniu, interpretacji i wyjaśnianiu

Doskonalenie umiejętności potrzebnych do pracy zawodowej / naukowej /uczestnictwa w życiu kulturalnym

Rozwijanie postaw i umiejętności związanych z samorozwojem i samodzielnym poszerzaniem wiedzy związanej z tematyką zajęć

Literatura:

W zależności od tematyki

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna i rozumie na rozszerzonym poziomie ogólnym i szczegółowym najważniejsze oraz wybrane zagadnienia badawcze w zakresie nauk filologicznych lub nauk pokrewnych i formalnych

Samodzielnie analizuje wybrane problemy badawcze, korzystając ze źródeł wartościuje i dobiera odpowiedni model teoretyczny

Krytycznie ocenia przydatność źródeł, twórczo je wykorzystuje w pracy naukowej, której wyniki potrafi przedstawić zarówno specjalistom z danej dziedziny, jak i niespecjalistom

Posiada rozszerzoną wiedzę o ogólnej metodologii badań naukowych oraz ekspercką wiedzę o danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań lub zagadnień objętych przedmiotem

Posiada ogólną i szczegółową wiedzę ekspercką na temat wybranej, wąskiej tematyki badawczej;

W ramach tej tematyki myśli naukowo o wyjaśnianych problemach, Przedstawia ich krytyczną analizę, samodzielnie projektuje badania naukowe

Zna, rozumie i analizuje zjawiska kulturowe obszaru językowego

przejawia chęć biernego i czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym obszaru językowego

Rozumie, akceptuje i docenia rolę zróżnicowania kulturowego współczesnej cywilizacji

Przejawia chęć ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności w relewantnych dziedzinach wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena postępów pracy i zaangażowania studenta, test zaliczeniowy lub egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.