Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy języków specjalistycznych/ translatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2PJS-TRANS-WT-12 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Podstawy języków specjalistycznych/ translatologia
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamsko-tajska, stud. IIst.,sem.1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

Student poznaje słownictwo i cechy wietnamskiego języka specjalistycznego w zakresie prawa, biznesu i różnych nauk, kształtuje i doskonali umiejętność przekładu tekstów specjalistycznych.

Skrócony opis:

Teoria i praktyka przekładu.

Pełny opis:

Komunikacja w języku specjalistycznym, modalność deontyczna, sposoby formułowania treści, precyzja językowa

Cechy i struktura norm i przepisów prawnych w tekstach narodowych i międzynarodowych

Cechy terminologii języka prawnego

Słownictwo biznesu: Gospodarka i finanse. Podatki. Usługi bankowe. Giełda. Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Rekrutacja. Współpraca podmiotów gospodarczych. Negocjacje handlowe. Marki węgierskie. Marketing, e-marketing i reklama. Transport, logistyka. Nowoczesne formy handlu.

Podstawowe słownictwo naukowe: informatyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, genetyka

Literatura:

Podstawowa:

Dostarczona przez prowadzących.

Dodatkowa:

Kierzkowska, D. (red.), 2005. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wyd. TEPIS.

Kierzkowska, D., 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wyd. TEPIS.

Matulewska, A., 2007. Lingua legis in translation: English-Polish and Polish-English translation of legal texts. Frankfurt: Peter Lang.

Pieńkoś, J., 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku. Warszawa: Muza S.A. Oficyna Prawnicza.

Wronkowska, S., Zieliński, M., 1993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: URM.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna zagadnienia z zakresu cech wietnamskiego i polskiego języka specjalistycznego, zna metody badania i interpretacji takich tekstów

zna formę i funkcję wietnamskich tekstów specjalistycznych

posługuje się terminologią dotyczącą wietnamskiego języka specjalistycznego

potrafi korzystać ze słowników specjalistycznych oraz internetowych baz danych

potrafi dokonać tłumaczenia tekstów specjalistycznych

posługuje się słownictwem specjalistycznym w komunikacji językowej

Potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku wietnamskim

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywność w trakcie zajęć, wykonanie zadań zadanych przez wykładowcę, zaliczenie wszystkich testów cząstkowych oraz testu końcowego (minimum 61%). Możliwość 3 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

Ocena końcowa: na podstawie testów cząstkowych, wykonanych zadań oraz testu końcowego (kryteria oceny: <61% - ndst, 61-70% - dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >90% - bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.