Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy języków specjalistycznych/translatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2PJS-TRANS-FNG-22 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Podstawy języków specjalistycznych/translatologia
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język nowogrecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność filologia nowogrecka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Student poznaje słownictwo i cechy greckiego języka specjalistycznego w zakresie prawa, biznesu i różnych nauk, kształtuje i doskonali umiejętność przekładu tekstów specjalistycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Komunikacja monolingwalna (j. nowogrecki) i bilingwalana (grecki-polski-grecki) w zakresie języków specjalistycznych i tekstów w nich sporządzanych w formie pisemnej i ustnej.

Pełny opis:

Komunikacja w języku specjalistycznym, modalność deontyczna, sposoby formułowania treści, precyzja językowa.

Cechy i struktura norm i przepisów prawnych w tekstach narodowych i unijnych.

Cechy terminologii języka naukowego i języków specjalistycznych

Słownictwo biznesu: Gospodarka i finanse. Podatki. Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Rekrutacja. Współpraca podmiotów gospodarczych. Negocjacje handlowe i biznesowe. Marki greckie i cypryjskie. Marketing, e-marketing i reklama. Transport, logistyka. Nowoczesne formy handlu. Kultura. Rekreacja. Sport.

Słownictwo naukowe: informatyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, genetyka, literatura, publicystyka, krytyka literacka, językoznawstwo, filozofia, nauki społeczne, historia.

Literatura:

Podstawowa:

M. H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, μτφρ. Γιάννα Δεληβοριά-Σοφία Χατζηιωαννίδου, Πατάκης, Αθήνα, 2005.

Νάσος Βαγενάς, Τάκης Καγιαλής κ.α., Νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία: ανθολόγιο μεταφράσεων, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2009.

Serge Bernstein- Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης 1: Από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος-18ος αιώνας, μτφρ. Αν. Κ. Δημητρακόπουλος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997.

Serge Bernstein -Pierre Milza , Ιστορία της Ευρώπης: Η ευρωπαϊκή συμφωνία και η Ευρώπη των εθνών, 1815-1919, μτφρ. Αν. Κ. Δημητρακόπουλος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997.

Serge Bernstein- Pierre Milza, Ιστορία της Ευρώπης: Διάσπαση και ανοικοδόμηση της Ευρώπης 1919 έως σήμερα, μτφρ. Αν. Κ. Δημητρακόπουλος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997.

Αντώνης Διαμαντίδης, Λεξικό των –ισμών: από τον αβαγκαρντισμό στον ωφελισμό, Γνώση, Αθήνα, χ.χ.

Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις πρώτες ρίζες ως την εποχή μας, Ίκαρος, 1978.

Βούλα Κίτσα, Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας: λεξικογραφική εφαρμογή, Θεσσαλονίκη 2006

Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος, Επίτομο λεξικό λογοτεχνικών όρων, Gutenberg, Αθήνα, 1982.

Martin Travers, Εισαγωγή στη νεότερη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, μτφρ. Ιωάννα Ναούμ-Μαρία Παπαηλιάδη, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2005.

Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Οδυσσέας, Αθήνα, 2003.

Δ. ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ, Η ''φωνή'' της μνήμης: δοκίμιο για τα λογοτεχνικά είδη, Αθήνα:Νέα Σύνορα-Λιβάνης, Αθήνα, 1997.

Γ. BΕΛΟΥΔΗ, Γραμματολογία. Θεωρία της Λογοτεχνίας, Αθήνα: Δωδώνη, 1994.

Τ. EANGLETON, Literary Theory, Oxford: Blackwell, 1983.

G. GENETTE, Théorie des genres, Paris: Seuil, 1986.

GOTTNER Heide, ‘’Terminologie’’ in Realexicon der deutschen Literaturgeschichte 4 (1979), pp.353-366.

7) Γ. ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ, Από τον ύστερο Μεσαίωνα ως τον 18ο αιώνα. Εισαγωγή στα παλιότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ΑΠΘ / ΙΝΣ, Θεσσαλονίκη 2009.

8) Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, Βασικό Λεξικό Λογοτεχνικών και Φιλολογικών ΄Ορων. Λογοτεχνική και Φιλολογική Ορολογία, Αθήνα: Gutenberg, 2008.

9) Ι. ΠΑΡΙΣΗΣ – Ι. ΠΑΡΙΣΗΣ, Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, Αθήνα: ΟΕΔΒ, 2006.

10) B. TOMASEVSKIJ, Theorie der Literatur. Poetik.,Wiesbaden:Harrassowitz, 1985.

Dodatkowa:

1. Wybór tekstów zalecany corocznie przez prowadzacego.

2. Fragmenty lub całość następujących tekstów:

J. Brotton, The Renaissance: a short introduction, Oxford University Press, Oxford, 2006

C. Chadwick, Συμβολισμός, μτφρ. Στέλλα Αλεξοπούλου, Ερμής, Αθήνα, 1981.

P. Faulkner, Μοντερνισμός, μτφρ. Ιουλιέττα Ράλλη-Καίτη Χατζηδήμου, Ερμής, Αθήνα, 1981.

L. Furst, Ρομαντισμός, μτφρ. Ιουλιέττα Ράλλη-Καίτη Χατζηδήμου, Ερμής, Αθήνα, 1981.

L. Ferber (edit.), A companion to European Romanticism, Blackwell Publishing, Oxford, 2005.

Μ. Α. R. Habib, A History of Literary Criticism and Theory, Blackwell Publishing, Oxford, 2005.

D. Hopkins, Dada-Surrealism: A short introduction, Oxford University Press, Oxford, 2005

R. V. Johnson, Αισθητισμός, μτφρ. Ελένη Μοσχονά, Ερμής, Αθήνα, 1981.

J. Kraye (edit.), The Cambridge Companion to Renaissance Humanism, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Michael Levenson (edit.), The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

D. Secretan, Κλασικισμός, μτφρ. Αριστέα Παρίση, Ερμής, Αθήνα, 1981.

Philip M. Soerkel (edit.), Arts and humanities through the eras vol. 2: The age of the Baroque and the Enlightenment, Thompson Gale, Detroit, 2005.

Kierzkowska, D. (red.), 2005. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem. Warszawa: Wyd. TEPIS.

Kierzkowska, D., 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wyd. TEPIS.

Matulewska, A., 2007. Lingua legis in translation: English-Polish and Polish-English translation of legal texts. Frankfurt: Peter Lang.

Pieńkoś, J., 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – Prawo w języku. Warszawa: Muza S.A. Oficyna Prawnicza.

Rzeszutko, M., 2003. Rozprawa sądowa w świetle lingwistyki tekstu. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.

Wronkowska, S., Zieliński, M., 1993. Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: URM.

Efekty uczenia się:

Student zna zagadnienia z zakresu cech greckiego i polskiego języka specjalistycznego, zna metody badania i interpretacji takich tekstów

zna formę i funkcję greckich tekstów specjalistycznych.

Posługuje się terminologią dotyczącą greckiego języka specjalistycznego

potrafi korzystać ze słowników specjalistycznych oraz internetowych baz danych.

Potrafi dokonać tłumaczenia tekstów specjalistycznych

posługuje się słownictwem specjalistycznym w komunikacji językowej

potrafi przygotować wystąpienie ustne i prezentację pisemną w specjalistycznym języku greckim.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywność w trakcie zajęć, wykonanie zadań zadanych przez wykładowcę, zaliczenie wszystkich testów cząstkowych oraz testu końcowego (minimum 61%). Możliwość 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze.

Ocena końcowa: na podstawie testów cząstkowych, wykonanych zadań oraz testu końcowego (kryteria oceny: <61% - ndst, 61-70% - dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >90% - bdb)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Gortych-Michalak, Kyriakos Papoulidis, Nina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.