Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języków bałtyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-2GHJB-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języków bałtyckich
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-BLITWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - bałtologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zmiany językowe, tendencje rozwojowe języków bałtyckich: archaizmy i innowacje; w jaki sposób znajomość historii jednego języka może pomóc w nauce drugiego, blisko spokrewnionego języka.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Tendencje rozwojowe w obrębie fonetyki, fonologii i morfologii języków bałyckich: analiza porównawcza.

Pełny opis:

Podobieństwa i różnice w rozwoju litewskiego i łotewskiego systemu fonologicznego. Elementy derywacji historycznej rzeczownika i czasownika bałyckiego.

Wybrane kategorie gramatyczne języka litewskiego i łotewskiego (tryb, liczba, czas, przypadek, strona, stopniowanie, określoność)

Porównanie fleksji rzeczownika / przymiotnika litewskiego i łotewskiego.

Elementy bałtyckiego systemu składniowego: konstrukcje imiesłowowe, spójniki, partykuły.

Literatura:

1) Clackson, James. 2007. Indo-European Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

2) Endzelīns, Jānis. 1951. Latviešu valodas gramatika. Rīga.

3) Otrębski, Jan. 1958-1965. Gramatyka języka litewskiego, t. I-III.Warszawa.

4) Stang, Christian. 1966. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo.

5) Zinkevičius, Zigmas. 1980-1981. Lietuvių kalbos istorinė gramatika, t. 1 i 2. Vilnius.

Efekty uczenia się:

Student can:

Potrafi wskazać podstawowe archaizmy i innowacje w obrębie języków bałtyckich na tle ide.

Jest w stanie w sposób kontrastywny ocenić podobieństwa i różnice w obrębie kategorii gramatycznych w litewskim i łotewskim;

Zna podstawy analizy etymologicznej wyrazów;

Umie rekonstruować elementy systemu gramatycznego w drugim języku bałtyckim, co pomaga w szybszym opanowaniu owego języka.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie sprawdzianów i przygotowanie referatu, a ocena końcowa jest wystawiana na podstawie egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.