Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jednostka a historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDU-JAH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jednostka a historia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty na 4 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej rozwoju historiografii oraz zwrotów, jakie dokonały się w jej ramach w ostatnich dekadach XX wieku oraz na początku XXI wieku oraz wyodrębnienie różnych sposobów definiowania relacji między jednostką a historią w humanistyce współczesnej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Lektorium IK UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład oraz dyskusja wokół wyznaczonych obszarów tematycznych.

Skrócony opis:

Wykład prezentuje różne sposoby ujmowania relacji jednostki i historii reprezentowane w wyodrębnionych nurtach historiografii XX wieku i początku XXI wieku. Wskazuje również na główne punkty zwrotne w ramach rozwoju historiografii europejskiej ostatnich dekad.

Pełny opis:

Treść wykładu obejmuje 5 głownych bloków tematycznych:

1) Rozwój szkoły Annales. Od makrohistorii do mikrohistorii;

2) Antropologia historyczna jako rodzaj pisarstwa historycznego.

3) Warszawska szkoła historii idei w szerszym kontekście rozwoju humanistyki europejskiej. Tradycja czy aktualność.

4) Badanie historyczne jako badanie kulturowe w ujęciu tartusko-moskiewskiej szkoły semiotycznej.

5) Narratywizm jako nurt krytycznej filozofii historii. Od Haydena White’a do Franka Ankersmita.

Poszczególne obszary prezentowane są z podkreśleniem problematyki relacji jednostki i historii.

Literatura:

Wrzosek W., Historia - Kultura — Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 1995.

F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003.

Aron Guriewicz, “Historia i antropologia historyczna”, przeł. Bogusław Żyłko. Konteksty: Polska Sztuka Ludowa, rok LI, nr 1-2, 1997.

Clifford Geertz, “Historia i antropologia”, przeł. Sławomir Sikora. Konteksty: Polska Sztuka Ludowa, rok LI, nr 1-2

B. Uspienski, Historia i semiotyka, przeł. B. Żyłko, Gdańsk 1998.

Semiotyka dziejów Rosji, wybór i przekł. B. Żyłko, Łódź 1993.

J. Łotman, Kultura i eksplozja, przeł. B. Żyłko, Warszawa 1999.

F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie, pod red. E. Domańskiej, Kraków 2004.

E. Domańska, Historia egzystencjalna, Warszawa 2012.

H. White, Proza historyczna, pod red. E. Domańskiej, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Umiejętność określenia relacji między jednostką a historią w poszczególnych ujęciach historii. Umiejętność wskazania wpływu wiedzy historycznej na kształtowanie współczesnej kultury oraz tożsamości jednostki. Rozwój sprawności krytycznego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają: aktywne uczestnictwo w zajęciach, umiejętność krytycznego myślenia, znajomość treści prezentowanych w trakcie wykładów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.