Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia projektowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-PP-Ginf3-DI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia projektowa
Jednostka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: Obecność obowiązkowa. Dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na 2 zajęciach.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny zadań oraz stopnia przygotowania pracy dyplomowej

Termin egzaminu/zaliczenia: tydzień po zakończeniu zajęć

Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego: dwa tygodnie po zakończeniu zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Czerniawska, Joanna Gudowicz, Jakub Kalita, Robert Kostecki, Sławomir Królewicz, Robert Kruszyk, Jakub Małecki, Paweł Matulewski, Jakub Nowosad, Patrycja Przewoźna, Michał Rzeszewski, Zbigniew Zwoliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Czerniawska, Anna Dmowska, Jarosław Jasiewicz, Robert Kostecki, Robert Kruszyk, Mikołaj Majewski, Jakub Nowosad, Patrycja Przewoźna, Michał Rzeszewski, Aleksandra Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Czerniawska, Anna Dmowska, Joanna Gudowicz, Jarosław Jasiewicz, Jakub Kalita, Robert Kostecki, Mikołaj Majewski, Jakub Nowosad, Patrycja Przewoźna, Michał Rzeszewski, Alfred Stach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)