Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 07-GL-G1-ZL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geologia
Jednostka: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele kształcenia:

celem zajęć jest zrozumienie endo- i egzogenicznych procesów kształtujących Ziemię, zdobycie praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu skał oraz zdobycie umiejętności posługiwania się mapami geologicznymi

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza z geografii fizycznej, chemii i biologii na poziomie szkoły średniej

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały i informacje do wykładu i ćwiczeń znajdują się w zalecanej literaturze

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:


Wykład i ćwiczenia


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

ECTS: 5

Literatura:

Stanley, S.M., 2002. Historia Ziemi. PWN, Warszawa.

Press F, Siever R. 2000. Understanding Earth, 3rd ed., 573 pp. + CD-ROM. New York, Basingstoke: W. H. Freeman

Czubla P, Mizerski W, Świerczewska-Gładysz E. 2007. Przewodnik do ćwiczeń z geologii

Radwańska U. 1999. Przewodnik do ćwiczeń z paleontologii. Wydawnictwo INVIT.

Tabela stratygraficzna-Przegląd Geologiczny, 2007, vol. 55, nr, 9.

Efekty uczenia się:

Posiada podstawowa wiedzę o tworzeniu się skorupy ziemskiej oraz jej przemianach w wyniku procesów endo-i egzogenicznych

Zna główne etapy historii Ziemi

Posiada podstawowa wiedze o aktualnych problemach zmian klimatu, wykorzystania zasobów mineralnych i zaopatrzenia w wodę

Potrafi makroskopowo rozpoznawać podstawowe rodzaje skał

Potrafi analizować proste struktury tektoniczne na mapach geologicznych

Posiada umiejętność wykonywania przekrojów geologicznych z map geologicznych

Potrafi makroskopowo rozpoznawać przedstawicieli głównych grup skamieniałości

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Michniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.