Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05o-TI-12uhisnb Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Historii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

historia, specjalność nauczycielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia przeznaczone dla specjalności nauczycielskiej. Omówienie najważniejszych sposobów i możliwości zastosowania nowych technologii w edukacji historycznej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

brak

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

podczas zajęć.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

ćwiczenia

Skrócony opis:

Nowe technologie we współczesnym świecie a edukacja historyczna.

Pełny opis:

1. Nowe technologie we współczesnym świecie –informacjonalizm a konstruktywizm./konwergencja mediów/media 2.0

2. Zwrot cyfrowy a edukacja historyczna. Teoria a praktyka.

3. Alfabetyzacja wizualna

4. Otwarte zasoby w edukacji historycznej

5. Biblioteki Cyfrowe i Archiwa

6. Gry w edukacji historycznej

7. Edukacja historyczna w przyszłości. Rola nauczyciela. Omówienie zaliczenia.

Literatura:

Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012;

Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska, M. Próchnicka, Warszawa 2012;

Historia/History 2.0, red. A. Sobczak, M. Cichocka, P. Frąckowiak, Lublin 2014

Radomski A., Internet – Nauka – Historia, Lublin 2010, w: „Wiedza i edukacja”, http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/05/Internet-Nauka-Historia.pdf

Wilkowski M., Zwrot cyfrowy w edukacji historycznej, (dla specjalności nauczycielskiej)

Efekty uczenia się:

Student/ka: potrafi wyjaśnić podstawowe pojecia związane z humanistyką cyfrową; wie jaki wpływ na edukację historyczną ma rozwój nowych metod kształcenia; potrafi wskazać żródła open source oraz źródła przydatne w edukacji historycznej w Internecie. Rozumie rolę gier i innych nowych form prezentacji wiedzy historycznej w edukacji szkolnej.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach, aktywny udział w zajęciach, prezentacja na zaliczenie "Edukacja przyszłości"

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.