Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia komunikacji językowej - jąkanie - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-ZKJ-22PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia komunikacji językowej - jąkanie - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cel (cele) modułu kształcenia:

• przekazanie wiedzy dotyczącej teorii zaburzeń płynności mowy (etiologii, symptomów, definicji pojęć podstawowych),

• wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie diagnozy jąkania, ze szczególnym uwzględnieniem jąkania wczesnodziecięcego.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• Wiedza na temat funkcjonowania systemu językowego oraz dyslalii.

• Umiejętność dokonywania klasyfikacji zaburzeń komunikacji językowej.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

elementy wykłady informacyjnego, metoda ćwiczeniowa, praca zespołowa, metoda projektu

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu): Zaburzenia komunikacji językowej – jąkanie


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15

Godziny konsultacji 2

Czytanie wskazanej literatury 5

Przygotowanie analizy wybranego pacjenta 3

Przygotowanie zespołowego konspektu zajęć 3

SUMA GODZIN 28

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1Pełny opis:

1. Jąkanie – problemy terminologiczne i klasyfikacje.

2. Przyczyny jąkania.

3. Problemy językowe, fizjologiczne, psychologiczne i społeczne osób jąkających się.

4. Jąkanie wczesnodziecięce – przyczyny i diagnoza, model wieloczynnikowy.

5. Jąkanie wczesnodziecięce – terapia pośrednia i bezpośrednia. Podejście interakcyjne.

6. Podstawowe metody diagnostyczne w przypadku jąkania.

7. Procedury postępowania logopedycznego w przypadku jąkania.

Literatura:

• A. Bochniarz, Niejawne strategie w terapii jąkania, Wydawnictwo Domestenes, Żory 2003.

• A. Bochniarz, Nie tylko o jąkaniu, Wydawnictwo Vocatio, Warszawa 1997.

• R. Byrne, Pomówmy o zacinaniu, Warszawa 1989.

• M. Chęciek, Jąkanie. Diagnoza- terapia-program, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

• M. Chęciek, E. Bijak, D. Kamińska, Jąkanie. Skuteczne techniki płynnego mówienia, cz. 1 i 2. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014.

• A. Chmela, N. Reardon, L. Scott, Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania, Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014.

• C. W. Dell, Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podręcznik dla logopedów, Kraków 2008.

• A. Faber, H. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Wydawnictwo Media Rodzina.

• E. de Geus, Czasami po prostu się jąkam, Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2013.

• B. Guitar, T.J. Peters, Dobór metod terapii jąkania. Przewodnik dla logopedów, Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014.

• C. Gray, Nowe historyjki społeczne, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014.

• J. Góral- Półrola, Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2016.

• D. L. Holte, Głos odzyskany. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2016.

• M. Janeczko, H. Lewandowska, Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową, w: Materiały dydaktyczne dla logopedów, red. J. Wójtowiczowa. Wyd. UW, Warszawa 1987, s. 9-54.

• E. Kelman, A. Nicholas, Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2013.

• Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (t. 1 i 2), red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003.

• Patologia mowy, red. Z. Tarkowski, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2017.

• P. Schneider, G. Schartmann, Kto-kto-kto robi hu-hu-hu?, Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014.

• P. Schneider, Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić? Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci jąkających się, Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2017.

• L. Scott, Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów, Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2012.

• I. Sikorska, Bufory stresu. Jak rozwijać odporność psychiczną dziecka, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015.

• E. Szeląg, Neurobiologiczne korzenie jąkania, „Biuletyn PSTM” 1996, t. 4, s. 71-82.

• A. Szerszeńska, Jąkanie to nie wyrok. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.

• Z. Tarkowski, Jąkanie. Księga pytań i odpowiedzi, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2010.

• Z. Tarkowski, Jąkanie. Zagadnienia etiologii, diagnozy, terapii i prognozy, Warszawa 1987.

• Z. Tarkowski, Jąkanie wczesnodziecięce, Warszawa 1997.

• Z. Tarkowski, Jąkanie, Warszawa 1999.

• K. Węsierska, Opieka logopedyczna w przedszkolu. Profilaktyka – diagnoza – terapia, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2013.

• K. Węsierska, 2015, Współwystępowanie zaburzeń płynności mowy i wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym, w: Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów, red. D. Pluta Wojciechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 131–142.

• K. Węsierska, B. Jeziorczak, Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem, Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2011.

• K. Węsierska, A. Laszczyńska, M. Pakura, 2017, Wczesna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym w Polsce – w opiniach logopedów i rodziców dzieci jąkających się, „Forum Logopedyczne”, nr 25, s. 81–96.

• M. Vanryckeghem, G.J. Butten, Kiddy CAT. Test do badania postaw związanych z komunikowaniem się jąkających się dzieci w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2015.

• Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1, red. K. Węsierska, Wydawnictwo Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

• Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu, red. L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

1) wymienić klasyfikacje jąkania

2) wskazać na przyczyny powstawania jąkania i jąkania wczesnodziecięcego

3) przeprowadzić diagnozę i terapię jąkania wczesnodziecięcego

4) scharakteryzować wybrane metody diagnostyczne w przypadku jąkania

5) wykorzystać procedurę postępowania logopedycznego

6) wskazać problemy językowe i społeczne osób jąkających się

Metody i kryteria oceniania:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w trakcie semestru);

• poziom aktywności w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

• wartość merytoryczna przygotowanego projektu;

• test zaliczeniowy.

Praktyki zawodowe:

Tak, 80 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Dominika Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Dominika Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Piątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.