Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza - specjalizacja translatorska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WMK-21SDM Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza - specjalizacja translatorska
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty dla sp. translatorskiej (DU-FilBul, DU-FilChorSerb, DU-FilSerbChor)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie studentów do sytuacji na współczesnym rynku tłumaczeniowym,

zaznajomienie z wymogami pracy w wydawnictwie,

zaznajomienie z materiałami wspomagających tłumaczenie,

doskonalenie umiejętności translatorskich


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 rynek wydawniczy w Polsce i w Europie; sylwetki najważniejszych tłumaczy WMK_01, WMK_05,

TK_02 proces przygotowania tekstu tłumaczenia do druku; podstawy edytorstwa WMK_03, WMK_05, WMK_06

TK_03 zagadnienia z zakresu prawa autorskiego dotyczące tłumaczy WMK_04

TK_04 współpraca tłumacza z wydawnictwem; rola tłumacza w promowaniu wydawnictwa, znaczenie wydawnictwa w pracy tłumacza WMK_05, WMK_06

TK_05 tłumacz w mediach masowych WMK_01, WMK_02, WMK_03

TK_06 przegląd oprogramowania wspomagającego pracę tłumacza (CAT) w opozycji do tłumaczenia maszynowego (MT) WMK_02, WMK_03

Literatura:

• Bańko M., Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

• Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Kraków 2003.

• Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.

• Pollak P., Jak wydać książkę, Wrocław 2007.

• Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza, redaktora, Warszawa 2005.

• Prawo autorskie i prasowe, praca zbiorowa, Warszawa 2009.

• Tabakowska E., O przykładzie na przekładzie, Kraków 1999.

• Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

WMK_01 ma pogłębioną wiedzę na temat pracy tłumacza w kontekście medialnym i wydawniczym K_W22, K_U04, K_U20

WMK_02 potrafi wykorzystywać strony internetowe dotyczące tłumaczenia; zna najważniejsze programy tłumaczeniowe K_U07, K_U21

WMK_03 potrafi odnaleźć właściwe dane i informacje w mediach potrzebne do przygotowania tłumaczenia tekstu z danej dziedziny K_U06, K_K06, K_U21

WMK_04 potrafi wykorzystać znajomość prawa autorskiego dla potrzeb swojej pracy translatorskiej K_W26, K_K09, K_U21, K_K06

WMK_05 ocenia wykonane przez siebie tłumaczenia pod względem potrzeb rynku wydawniczego K_U13, K_U21, K_K10

WMK_06 potrafi zredagować tekst i dokonać jego korekty; potrafi fachowo przygotować tekst zgodnie z wymogami wydawnictwa K_U06, K_U18, K_W03, K_W10, K_K06, K_K07, K_U21

Metody i kryteria oceniania:

• aktywność podczas zajęć (udział w zadanych pracach zespołowych, udział dyskusji)

• wartość merytoryczna przygotowanej prezentacji oraz sposób jej przedstawienia

• umiejętność praktycznego wykorzystania poruszanych na zajęciach problemów w pracy tłumacza

• poziom nabytej wiedzy w ramach przedmiotu oraz umiejętność zaprezentowania jej podczas kolokwium pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Kledzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Kledzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.