Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat logopedy - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-WLO-22PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat logopedy - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty dla specjalizacji logopedycznej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Cel (cele) modułu kształcenia:

• zapoznanie słuchaczy z możliwościami technologicznymi wykorzystywanymi w pracy logopedy;

• zaznajomienie słuchaczy z różnorodnymi programami komputerowymi wspomagającymi terapię określonych zaburzeń mowy i języka oraz sposobami ich praktycznego wykorzystania;

• wykształcenie umiejętności tworzenia własnych, prostych programów komputerowych pomocnych

w przyszłej w praktyce logopedycznej (np. na bazie Power Pointa);

• wykształcenie umiejętności sprawnego zdobywania informacji dotyczących logopedii (pomocnych

w tworzeniu własnych programów terapeutycznych) na stronach i portalach poświęconych zaburzeniom mowy i języka.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• wiedza z zakresu zajęć na I stopniu specjalności;

• podstawy obsługi komputera.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

elementy wykładu informacyjnego, metoda ćwiczeniowa, dyskusja problemowa, praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu): Warsztat logopedy


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15

Godziny konsultacji 2

Czytanie wskazanej literatury 5

Praca na zaliczenie – przygotowanie prezentacji 10

SUMA GODZIN 32

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1


Pełny opis:

1. Zapoznanie ze stronami internetowymi związków i organizacji naukowych związanych z logopedią.

2. Programy komputerowe w pracy logopedy i ich znaczenie w terapii poszczególnych zaburzeń mowy i języka.

3. Programy logopedyczne w profilaktyce oraz diagnostyce zaburzeń mowy i języka – charakterystyka wybranych rodzajów (np. „Słyszę dla przedszkolaków”, KOLD, KORP).

4. Programy logopedyczne wykorzystywane w terapii konkretnych zaburzeń

(np. „Afasystem” w terapii afazji, „Echokorektor” w terapii jąkania czy „Logoobrazki” w terapii sygmatyzmu u dzieci).

5. Próby merytorycznej i metodycznej oceny programów.

6. Przygotowanie cyklu prezentacji służących usprawnianiu artykulacji wraz

z funkcjami wspomagającymi mowę.

Literatura:

• Z. Bogdanowska, Multimedialne programy edukacyjne wspomagające diagnozę i terapię logopedyczną, w: Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy, red. L. Hurło, M. Zaorska, Olsztyn 2005.

• E. Czaplewska, A. Miklaszewska, Pomoc do pracy z dziećmi sepleniącymi stworzona w programie PowerPoint, w: „Informatyka w szkole” XVII, Mielec 2001, s. 479-482

• A. Czyżewski, B. Kostek, H. Skarżyński, Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii, Warszawa 2002.

• J. Gruba, Technologia informacyjna w logopedii, Gliwice 2009.

• Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej, red. B. Siemieniecki, Toruń 2005.

• Komputer w kształceniu specjalnym, red. J. Łaszczyk, Warszawa 1998.

• A. Lemirowski, J. Surowaniec, Programy komputerowe w metodyce surdologopedycznej, w: Sprawności językowe, red. J. Ożdżyński, T. Rittel, Kraków 1997.

• A. Miklaszewska, E. Czaplewska, Komputerowe pomoce logopedyczne jako narzędzie wspomagające rozwój mowy w aspekcie fonologicznym, w: Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, Warszawa 2001, s. 196-198

• A. Walencik-Topiłko, A. Miklaszewska, Charakterystyka polskich programów komputerowych wspomagających terapię logopedyczną, w: Kształcenie logopedyczne. Cele i formy, red. E. Łuczyński, Gdańsk 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

1) sprawnie poruszać się po stronach i portalach internetowych związanych

z logopedią

2) scharakteryzować cele wykorzystywania multimedialnych programów komputerowych w profilaktyce, diagnostyce oraz terapii logopedycznej

3) wykorzystać konkretne programy multimedialne w terapii określonych zaburzeń mowy i języka zarówno u dzieci, jak i dorosłych

4) krytycznie ocenić ofertę dostępnych na rynku multimedialnych programów komputerowych, przeznaczonych do celów diagnostycznych oraz terapeutycznych

5) stworzyć własną propozycję ćwiczeń interaktywnych w terapii z pacjentem w formie prezentacji w Power Point

Metody i kryteria oceniania:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w semestrze);

• poziom aktywności w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

• poziom merytoryczny i praktyczny prezentacji.

Praktyki zawodowe:

Tak, 80 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur, Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.