Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TM-12WDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr i media
Jednostka: Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku DL-WOT
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Kurs jest wprowadzeniem w problematykę teorii i praktyki mediów audiowizualnych i nowych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem tych zjawisk, które wchodzą w obręb teatru i sztuk performatywnych.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka kursu:

Współczesne media audiowizualne – podstawowa problematyka

Wybrane zagadnienia teorii mediów

Historia mediów i sztuk widowiskowych

Relacje pomiędzy modelami sztuk medialnych i performatywnych

Eksperymenty medialne w teatrze

Techniki medialne w sztukach widowiskowych

Nowe media – podstawowa problematyka

Współczesne media cyfrowe a sztuki sceniczne

Dramat i eksperymenty medialne

Literatura:

Hans-Thies Lehman, Teatr postdramatyczny, Kraków 2009. (wybrane rozdziały)

Franck Jotterand, Nowy teatr amerykański, Warszawa 1976. (wybrane rozdziały)

Steve Dixon, Steve Dixon, Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge 2007. (wybrane rozdziały)

Marshall McLuhan, Zrozumieć media, Warszawa 2004. (wybrane rozdziały)

Henry Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2006. (wybrane rozdziały)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

omówić wybrane zagadnienia z historii teatru XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji zjawisk performatywnych do sztuki medialnej

posługiwać się wybranymi teoriami współczesnego medioznawstwa i teatrologii

dokonać analizy wpływu mediów na współczesną kulturę i sztukę

przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej

wskazać i omówić różne formy i gatunki współczesnego teatru

Metody i kryteria oceniania:

− aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

− wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

− znajomość problematyki omawianej w trakcie zajęć

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień omawianych w trakcie zajęć, aktywność w czasie dyskusji, bardzo dobre opracowanie zadanych zagadnień i przygotowanie prezentacji

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w samodzielnie przygotowywanych prezentacjach

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności we wskazywaniu pełnego zakresu kontekstów dla danych zjawisk

3,5 – zadowalająca znajomość zagadnień omawianych w trakcie zajęć, zadowalająca aktywność w czasie dyskusji, zadowalające opracowanie zadanych zagadnień i przygotowanie prezentacji

3,0 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami i dostateczną umiejętnością wykorzystania wiedzy w samodzielnie przygotowywanych prezentacjach

2,0 - niezadowalająca znajomość zagadnień omawianych w trakcie zajęć, brak aktywności w czasie dyskusji

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.