Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TL-21PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Teoria literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z pojęciami współczesnej teorii literatury

- powiązanie pojęć współczesnej teorii literatury z kontekstami metodologicznymi

- doskonalenie umiejętności krytycznej analizy różnych użyć pojęć teoretycznoliterackich

- doskonalenie umiejętności wykorzystania tych pojęć w interpretacji tekstów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Zajęcia zaznajamiają z pojęciami współczesnej teorii literatury wypracowanymi na gruncie różnych teorii nauk humanistycznych w powiązaniu z kontekstami metodologicznymi. Pozwalają na doskonalenie umiejętności wykorzystania tych pojęć w interpretacji tekstów oraz ich krytycznej analizy.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Pojęcie dyskursu, jego różne rozumienia.

Idea dzieła literackiego oraz ideologia dzieła literackiego.

Forma jako pojęcie teoretycznoliterackie, jego historia i współczesność.

Problematyka doświadczenia.

Mit, mitologia i mityzacja w badaniach literackich.

Ikoniczność jako problem teorii literatury.

Porównanie i translacja jako pojęcia współczesnej teorii literatury.

Literatura:

1. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

2. Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006.

3. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

4. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012..

5. Nowoczesność jako doświadczenie, red. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006.

6. Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Warszawa 2007.

7. D. Attridge, Jednostkowość literatury, przeł. P. Mościcki, Kraków 2007.

8. Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Warszawa 2010.

9. Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.

10. Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący zajęcia.

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- zreferować i porównać pojęcia charakterystyczne dla współczesnej teorii literatury wypracowane na gruncie różnych teorii nauk humanistycznych

- powiązać pojęcia współczesnej teorii literatury z różnymi kontekstami metodologicznymi

- czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace teoretyczne

- analizować różne użycia pojęć teoretycznoliterackich, poddając je krytycznej ocenie

- uzasadnić przydatność interpretacyjną omówionych pojęć teoretycznoliterackich

- przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia:

- ocena prezentacji przygotowanej przez studenta

- ocena aktywności w trakcie zajęć

- egzamin ustny/pisemny.

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność w trakcie zajęć i wartość merytoryczna wypowiedzi (udział w dyskusji)

- wartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia prezentacji przygotowywanych na zajęcia

- poziom wiedzy i umiejętność jej zaprezentowania na egzaminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Januszkiewicz, Beata Przymuszała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.