Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stymulacja rozwoju motorycznego dziecka - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SRM-31PDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stymulacja rozwoju motorycznego dziecka - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• przekazanie informacji o sposobach i metodach pracy fizjoterapeuty w zakresie pediatrii,

• przekazanie informacji o wpływie tonusu mięśniowego na jakość funkcji oralnych,

• nabycie umiejętności prawidłowej pielęgnacji niemowląt i małych dzieci,

• praktyczne wykorzystanie podstawowej wiedzy z zakresu aktywizacji niemowląt z grupy ryzyka.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość prawidłowego rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

warsztat

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Charakterystyka pracy fizjoterapeuty. Metody fizjoterapeutyczne w pediatrii.

• Ocena prawidłowego napięcia mięśniowego. Rodzaje patologicznych napięć mięśniowych.

• Prawidłowa pielęgnacja niemowląt i jej wpływ na uzyskanie samodzielnej kontroli ciała dziecka. Ćwiczenia wykonywane indywidualnie, w parach oraz na lalkach.

• Wpływ pozycji na aktywność oralną dziecka. Ćwiczenia wykonywane indywidualnie, w parach oraz na lalkach.

Literatura:

• J. Nowotny, Podstawy fizjoterapii. Kraków 2005.

• C. Amiel-Tison, Neurologia perinatalna. Wrocław 2005.

• M. Borkowska, G. Banaszek, J. Czubak, Fizjoterapia w pediatrii. Warszawa 2012.

• S. Martin, Nauczanie umiejętności ruchowych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i podobnymi zaburzeniami ruchowymi. Warszawa 2012.

• S. Levitt, Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. Warszawa 2007.

• M. Borkowska, Z Szwiling, Metoda NDT-Bobath. Poradnik dla rodziców. Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

• zna metody pracy fizjoterapeuty dziecięcego,

• potrafi zróżnicować podstawowe napięcia mięśniowe. Ma świadomość ich wpływu na kontrolę głowy u dziecka,

• potrafi dobrać odpowiednie techniki pielęgnacji niemowląt dla uzyskania optymalnej aktywności dziecka,

• potrafi pracować indywidualnie, w parach, w zespole i realizować wspólny cel.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

• test ze znajomości pojęć i terminów z zakresu fizjoterapii – pytania jednokrotnego wyboru; pytania wielokrotnego wyboru; pytania opisowe – ocena liczona do oceny końcowej podsumowującej,

• ocena poziomu aktywności na zajęciach i ocena poprawności wykonywanych na zajęciach ćwiczeń i zadań – ocena formująca,

• ocena (wzajemna) dokonywana przez samych studentów podczas prezentowania wyników zadań – ocena formująca,

• obecność na ćwiczeniach (dopuszcza się 1 godzinę nieusprawiedliwioną bez konieczności uzupełnienia zajęć w ramach konsultacji z prowadzącym).

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Iwona Ciechanowicz-Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Kinga Siejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Ciechanowicz-Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Ciechanowicz-Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.