Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczne i psychologiczne konteksty literatury - spec. artystycznoliteracka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SPK-31PDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Społeczne i psychologiczne konteksty literatury - spec. artystycznoliteracka
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji artystycznoliterackiej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

-zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami socjologii kultury i socjologii sztuki, socjologii literatury, antropologii kultury, psychologii i filozofii

-powiązanie pojęć literaturoznawstwa z pojęciami innych dyscyplin humanistycznych

-zaznajomienie studentów ze społeczną rolą literatury

-doskonalenie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji tekstów w świetle kultury, życia społecznego i myśli społecznej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu szkoły średniej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej czy cyfrowych bibliotekach i repozytoriach.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, interpretacja tekstów naukowych i literackich, prezentacja zagadnienia samodzielnie przygotowana przez studenta, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi i wystąpienie w trakcie zajęć

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Literatura:

- Zygmunt Bauman, Etyka ponowoczesna

- Anthony Giddens, Nowoczesność i tożsamość

- Michał P. Markowski, Literatura i antropologia

- Wojciech J. Burszta, Antropologia i literatura. W: tegoż, Różnorodność i tożsamość

- Stefan Żółkiewski, Wiedza o kulturze literackiej

- Bogusław Żyłko, Semiotyka kultury

- Michał Januszkiewicz, Horyzonty nihilizmu

- Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński.

- W kręgu socjologii kultury. Wybór tekstów zagranicznych. Red. A. Mencwel

- Edward Fiała, Modele Freudowskiej metody badania dzieła literackiego

- Stanley Fish, Interpretacja, retoryka, polityka

Efekty uczenia się:

- zreferować i porównać rozmaite pojęcia charakterystyczne dla teorii literatury i kultury, socjologii, antropologii kultury, psychologii i filozofii

- wiązać pojęcia współczesnej humanistyki z rozmaitymi kontekstami kulturowymi, społecznymi i filozoficznymi

- czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować różne prace teoretyczne i dzieła sztuki

- posiada wiedzę na temat podstawowych mechanizmów kultury oraz historii kultury

- ma podstawową wiedzę na temat związków pomiędzy literaturą, kulturą, historią, życiem społecznym i potrafi związki te interpretować

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Piotr Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Piotr Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.