Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka pisania: proza - spec. artystycznoliteracka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SPI-21PDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Sztuka pisania: proza - spec. artystycznoliteracka
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji artystycznoliterackiej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- główny: nabycie praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem tekstu narracyjnego;

- zaznajomienie z wybranymi krótkimi formami prozy współczesnej;

- uporządkowanie wiedzy z zakresu kompozycji i stylistyki prozy;

- podniesienie kompetencji interpersonalnych (umiejętność omówienia wybranego tekstu prozatorskiego; umiejętność redakcji/ recenzji cudzego tekstu);

- kształtowanie świadomości związków między komunikacją społeczną i literacką.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość literatury polskiej i europejskiej w zakresie licealnym; podstawowa wiedza z zakresu genologii, stylistyki i kompozycji.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w bibliotekach tradycyjnych i cyfrowych.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Konwersatorium, warsztat, dyskusja, samodzielne przygotowanie, prezentacja.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Literatura:

Wybór dwudziestowiecznych, polskich i obcych krótkich próz narracyjnych.

Efekty uczenia się:

- napisać pastisz wybranego tekstu prozatorskiego

- określić wyznaczniki i samodzielnie stworzyć krótką formę narracyjną

- samodzielnie ocenić funkcjonalność rozwiązań kompozycyjnych i stylistycznych

- scharakteryzować wybrane formy prozy współczesnej

- samodzielnie przygotować prezentację utworu literackiego i merytoryczną argumentację; wziąć udział w dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

– ocena przygotowanej przez studentów własnej formy pastiszu, dyskusja w grupie

– ocena przygotowanej przez studentów formy narracyjnej, dyskusja w grupie, wzajemne redagowanie tekstów

– ocena przygotowania, ocena udziału w dyskusji

– ocena ukończonego opowiadania

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Przemysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jaworski, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Przemysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Brigitta Helbig-Mischewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.