Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-21BDM Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia (chorwacka / serbska / bułgarska)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

praktyczne opanowanie umiejętności analizy i interpretacji rozmaitych typów tekstów artystycznych (dostosowanie instrumentów badawczych do struktury rodzajowej i gatunkowej, operowanie kontekstem społeczno-historycznym, filozoficznym, kulturoznawczym)


- poszerzenie zakresu wykorzystywanych prac teoretycznych o teksty w językach kierunkowych


- sprawdzenie nabytej wiedzy w rozprawie magisterskiej; weryfikacja umiejętności budowania dyskursu naukowego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Nazwa modułu kształcenia: Seminarium magisterskie

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia modułu

TK_01 Wybór tematu pracy– zakres materiału, sformułowanie tytułu SM_02

TK_02 Zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej i doboru tekstów źródłowych SM_01, SM_05

TK_03 Zastosowanie konkretnej metodologii literaturoznawczej

TK_04 Technika pisania – zasady kompozycji, redakcji i korekty

TK_05 Nauki pomocnicze historii literatury, rodzaje tekstów i dyskursów, typy wydań

TK_06 Omówienie opracowań teoretycznych przydatnych w przypadku konkretnych prac

Literatura:

- zestaw podstawowych lektur z dziedziny metodologii badań literackich:

- szczegółowe studia polonistyczne i teoretycznoliterackie ( z zakresu

genologii, struktury dzieła epickiego, lirycznego itp.)

- monografie i syntezy historycznoliterackie; reprezentatywne próbki analiz i interpretacji literackich, dobrane przez wykładowcę i studentów pod kątem tematów powstających prac

- opracowania z zakresu innych nauk humanistycznych

- prace magisterskie z lat ubiegłych

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

SM_01 Potrafi aktywnie wykorzystać wiedzę z zakresu teorii literatury i historii literatury kierunkowej w konstruowaniu argumentacji naukowej K_W07, K_W11, K_K08

SM_02 Potrafi rozwiązywać typowe problemy literaturoznawcy w pracy nad tekstami o różnej strukturze oraz odnosić te teksty do kontekstów społeczno-historycznych i kulturowych K_W19, K_U12

SM_03 Posiada umiejętność funkcjonalnego stosowania terminologii specjalistycznej oraz funkcjonalnej odmiany stylu naukowego K_W03, K_U04

SM_04

SM _05 Posiada umiejętność interpretacji wypowiedzi artystycznych z zastosowaniem adekwatnych instrumentów badawczych

Zyskuje umiejętność całościowego opracowania tekstu naukowego z uwzględnieniem kompetencyjnych i etycznych uwarunkowań tego procesu

K_W21, K_U06, K_U13

K_W26, K_U08, K_U14, K_K01, K_K12

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: prezentacja i weryfikacja tekstu pisanego, dyskusja, sukcesywne składanie do oceny kolejnych fragmentów pracy, egzamin magisterski połączony z komisyjną obroną

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Koch, Mariola Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.