Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe spec. logopedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PKTL-32PDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe spec. logopedycznej
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

specjalność logopedyczna na kierunku filologia polska I stopnia studiów stacjonarnych

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• zaznajomienie słuchaczy ze stosowanymi w logopedii metodami i technikami prowadzenia terapii różnego typu i pochodzenia zaburzeń mowy i języka;

• zaznajomienie słuchaczy z typami pomocy stosowanych w poszczególnych typach deficytów językowych;

• wykształcenie umiejętności sprawnego prowadzenia wywiadu logopedycznego;

• wykształcenie umiejętności stawiania diagnozy z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii używanej przez współczesnych terapeutów oraz przez system ICD-10.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza zdobyta w trakcie zajęć na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedyczną, umiejętność pracy z dziećmi i osobami dorosłymi.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Zawartość merytoryczna dostępnych podręczników i pomocy naukowych właściwa poszczególnym zaburzeniom mowy i języka.

• Znajomość metod i technik rehabilitacji mowy i języka.

• Projektowanie procesu terapeutycznego właściwego dla danych rodzajów zaburzeń mowy i/lub języka.

• Zdolność programowania języka dla osób, które go nie nabyły lub utraciły.

Literatura:

• J. Cieszyńska-Rożek, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dziecka, Kraków 2016.

• J. Cieszyńska, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska, Kraków 2014.

• Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. J.J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2012.

• Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003.

• G. Kupis-Krasowicz, SLI i inne zaburzenia językowe. Od badań mózgu do profilaktyki psychologicznej, Sopot 2012.

• Neurologopedyczne studia przypadków, t. 1-2, red. E. Stecko, Warszawa 2011.

• Wczesna interwencja logopedyczna, red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Gdańsk 2016.

• Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, red. T. Kaczan, R. Śmigiel, Kraków 2012.

• W. Strassmeier, Interwencja wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju, przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska, Gdańsk 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

• dokonać właściwej diagnozy obserwowanych w czasie hospitacji zajęć zaburzeń mowy i/lub języka;

• omówić obserwowane zaburzenia mowy i/lub języka;

• nawiązać dobry kontakt z dzieckiem i/lub dorosłym niekomunikującym się językiem werbalnym;

• właściwie dobrać pomoce do przeprowadzenia terapii logopedycznej;

• samodzielnie zaprojektować zestaw pomocy i ćwiczeń do terapii danego typu deficytów językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

• wartość merytoryczna przygotowanego planu terapii oraz pomocy do jej zrealizowania.

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.