Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki spec. logopedycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PKT-22PDM-L Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki spec. logopedycznej
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty dla specjalizacji logopedycznej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie słuchaczy ze stosowanymi w logopedii metodami i technikami prowadzenia terapii różnego typu i pochodzenia zaburzeń mowy i języka;

- zaznajomienie słuchaczy z typami pomocy stosowanych w poszczególnych typach deficytów językowych,

- wykształcenie umiejętności sprawnego prowadzenia wywiadu logopedycznego;

- wykształcenie umiejętności stawiania diagnozy z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii używanej przez współczesnych terapeutów oraz przez system ICD-10.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

pokaz i obserwacja, rozwiązywanie zadań, uczenie problemowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Zawartość merytoryczna dostępnych podręczników i pomocy naukowych właściwa poszczególnym zaburzeniom mowy i języka.

Znajomość metod i technik rehabilitacji mowy i języka.

Projektowanie procesu terapeutycznego właściwego dla danych rodzajów zaburzeń mowy i/lub języka.

Zdolność programowania języka dla osób, które go nie nabyły lub utraciły.

Literatura:

J. Cieszyńska-Rożek, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dziecka, Kraków 2016.

J. Cieszyńska, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska, Kraków 2014.  Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. J.J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2012.

Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003.

G. Kupis-Krasowicz, SLI i inne zaburzenia językowe. Od badań mózgu do profilaktyki psychologicznej, Sopot 2012.

Neurologopedyczne studia przypadków, t. 1-2, red. E. Stecko, Warszawa 2011.

Wczesna interwencja logopedyczna, red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Gdańsk 2016.

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, red. T. Kaczan, R. Śmigiel, Kraków 2012.

W. Strassmeier, Interwencja wczesnodziecięca. 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju, przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska, Gdańsk 2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

- dokonać właściwej diagnozy obserwowanych w czasie hospitacji zajęć zaburzeń mowy i/lub języka,

omówić obserwowane zaburzenia mowy i/lub języka,

- nawiązać dobry kontakt z dzieckiem i/lub dorosłym niekomunikującym się językiem werbalnym,

- właściwie dobrać pomoce do przeprowadzenia terapii logopedycznej,

- samodzielnie zaprojektować zestaw pomocy i ćwiczeń do terapii danego typu deficytów językowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wartość merytoryczna przygotowanego planu terapii oraz pomocy do jej zrealizowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Jolanta Sławek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.