Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika III-IV etap edukacyjny - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PEDE-12PDM-U Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Pedagogika III-IV etap edukacyjny - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla programu DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, profil ogólnoakademicki, specjalność nauczycielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wyposażenie w wiedzę, umiejętności z zakresu pedagogiki, jak również kompetencje społeczne, niezbędne w pracy nauczyciela na III i IV etapie edukacyjnym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Sytuacja ucznia przechodzącego na III i IV etap edukacji; problemy adaptacji do zmian.

Poznawanie ucznia będącego na III i IV etapie edukacyjnym i jego środowiska. Metody i techniki określania potencjału ucznia. Konstruowanie narzędzi diagnostycznych. Opracowanie diagnozy dla potrzeb edukacji na II etapie edukacyjnym. Etyka w diagnozowaniu.

Wychowanie w szkole na III i IV etapie edukacyjnym Trudności wychowawcze na II etapie edukacyjnym: rodzaje, przyczyny, skutki.

Klasa szkolna jako środowisko życia i rozwoju ucznia będącego na III i IV etapie edukacyjnym. Praca z klasą szkolną na II etapie edukacyjnym. Dyscyplina w klasie szkolnej i jej utrzymywanie. Integracja klasy szkolnej. Klimat społeczny klasy i jego kreowanie.

Opieka w szkole na III i IV poziomie edukacyjnym. Działalność opiekuńcza szkoły wobec uczniów będących na III i IV etapie edukacyjnym. Formy opieki. Profilaktyka w szkole.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na III i IV etapie edukacyjnym. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu ucznia: rodzaje, przyczyny skutki. Praca z uczniem o zaburzonym rozwoju i jej projektowanie. Uczeń przewlekle chory i praca z nim. Uczeń zdolny i praca z nim. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na III i IV etapie edukacyjnym i praca z nim.

Poradnictwo edukacyjno – zawodowe. Wybory i plany edukacyjne i zawodowe Aspiracje, motywacja i jej kształtowanie Nauczyciel jako doradca.

Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami na III i IV etapie edukacyjnym.

Literatura:

• Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce. Warszawa. Wyd. Naukowe PWN.

• Clifford H.E. (2006), Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa

• Fontana D.(1998), Psychologia dla nauczycieli

• Gajewska G. (2009), Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra, Wyd. PEKW „Gaja”.

• Janowski A. (2009), Pedagogika praktyczna. Warszawa. Wyd. Fraszka Edukacyjna

• Janowski A. (20100, Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa, Wyd. Fraszka Edukacyjna

• Janowski A. (1995), Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa

• Jundziłł E. Pawłowska R. [red.](2008), Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia (wybrane rozdz.).

• Krauze – Sikorska H., Kuszak K. [red.] (2008), Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju. Poznań, Wyd. naukowe UAM.

• Kruszewski K. [red.](1998), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdz.IX-XII)

• Piorunek M. (2004), Projektowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej w okresie adolescencji. Poznan, Wyd. Naukowe UAM

• Rimm S.B. (1994), Bariery szkolnej kariery. Warszawa, WSiP.

• Łobocki M.(2003), Metody i techniki badan pedagogicznych. Kraków. Wyd. Impuls.

• Łobocki M. (1985), Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania. Warszawa, nasza Księgarnia..

• Łuczak B. (2000), Niepowodzenia w nauce. Poznań

• Materne J.(1988), Opiekuńcze funkcje szkoły. Warszawa, PWN

• Stemplewska-Żakowicz K., Krejtz K.(2005), Wywiad

• McWhirter, J.B.T.,A.M.,E.H.(2005), Zagrożona młodzież. Warszawa,

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

posiada wiedzę na temat swoistości wychowania i opieki na III i IV etapie edukacyjnym;

posiada wiedzę na temat swoistości środowiska socjalizacji, wychowania i opieki uczniów na III i IV etapie edukacyjnym;

posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej na III i IV etapie edukacyjnym, w tym uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami rozwoju;

posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów będących na III i IV etapie edukacyjnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów szczególnie uzdolnionych;

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów na III i IV etapie edukacyjnym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowanie wyników obserwacji i formułowania wniosków;

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka;

ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza odpowiedzi na pytania; w tym na pyt. kolokwium.

Analiza wypowiedzi w dyskusji.

Analiza odpowiedzi na pytania egzaminu/kolokwium.

Analiza poprawności realizacji zadania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Mirosław Radoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kaniewski, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Mirosław Radoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.