Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona środowiska i turystyka proekologiczna - specjalizacja turystyki kulturowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-OS-21BBACSCDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska i turystyka proekologiczna - specjalizacja turystyki kulturowej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty dla sp. turystyki kulturowej (DL-Ba, DL-FilBul, DL-FilChorSerb, DL-FilSerbChor)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Treści przedmiotu obejmują następującą problematykę:

 Środowisko przyrodnicze w ujęciu systemowym

Źródła danych o stanie środowiska naturalnego

Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce

Skutki rozwoju turystyki w środowisku przyrodniczym

Turystyka zrównoważona – idea, zasady rozwoju

i monitorowania

Sposoby kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego

Pełny opis:

Student: 1. uzyskuje podstawową wiedzę na temat: przyczyn degradacji środowiska przyrodniczego i jej skutków wpływających na jakość życia człowieka; możliwości podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody; zasad planowania rozwoju turystyki zrównoważonej; zarządzania turystyką na obszarach przyrodniczo cennych 2. rozumie: system powiązań występujących między komponentami środowiska przyrodniczego; wpływ działalności człowieka na stan przyrody; całokształt konsekwencji związanych z rozwojem ruchu turystycznego i towarzyszącej mu infrastruktury; możliwości i ograniczenia wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w sektorze turystyki 3. posiada umiejętność: twórczej dyskusji; ustnej, graficznej i multimedialnej prezentacji poruszanych problemów, współpracy w grupie, opracowania autorskiego projektu rozwoju turystyki proekologicznej i obrony własnej koncepcji.

Literatura:

B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewska, Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa, 2009

B. Poskrobko (red.), Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 2005

A. Niezgoda, Obszar recepcji turystyki w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2006

D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa, 2006

I. Jędrzejczyk, Nowoczesny biznes turystyczny, ekostrategie w zarządzaniu firmą. PWN, Warszawa, 2000

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

pracy końcowej (o objętości 20-30 stron, związanej z tematyką konwersatorium

aktywności na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.