Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LS-22BADL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DL-BA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bałkanistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- poszerzona praktyczna nauka języka macedońskiego;

- kontynuacja pracy nad umiejętnościami pisania, czytania i mówienia w języku macedońskim na poziomie podstawowym rozszerzonym (B2 +/A1);

- poszerzanie wiedzy gramatycznej i słowotwórczej właściwej dla tego poziomu;

- większa wiedza o macedońskim kontekście kulturowym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

TK_01

praca i zatrudnienie; narzędzia do pracy; praca i przyjaźń; indywidualna i praca zespołowa; pisanie CV i listu motywacyjnego; wywiad w pracy

TK_02

planowanie czasu wolnego i weekendu (kino, teatr, koncerty, imprezy sportowe); hobby

TK_03

podróże (socjologiczne, kulturowe i edukacyjne aspekty podróży); aktywny lub pasywny urlop; planowanie podróży (wakacje letnie i zimowe; morze, góry); wyszukiwanie ofert turystycznych; prasa, internet i usługi biur podróży; typy zakwaterowania (hotel, kwatery prywatne, kempingi)

TK_04

transport, komunikacja, ruch; połączenia telefoniczne i komunikacja internetowa; pisma oficjalne

TK_05

nauka języków obcych (socjologiczny, kulturowy i edukacyjny aspekt nauki języka obcego); wybór i motywacja; sposoby uczenia się; polityka językowa

TK_06

jakość życia; artykuły spożywcze i odzież; praca i wypoczynek; rola pieniędzy; stres w XXI wieku

TK_07

kiedyś i dziś, pokoleniowe różnice (tradycyjna i nowoczesna rodzina) i stosunek do młodych / starszych; różnice w systemie edukacji; płeć i społeczeństwo

TK_08

Macedonia w świecie, świat w Macedonii; gwiazdy, wynalazcy, naukowcy, pisarze, artyści, sportowcy, politycy ...; wymiana kulturowa i naukowa; wady i zalety życia poza ojczyzną;

TK_09

rodzina i związki; prawo i stosunki małżeńskie i rodzinne; przemoc domowa; męsko-damska przyjaźń; relacje z przełożonym i podwładnym;

TK_10

prezenty, karty okolicznościowe, święta; wychowanie religijne; święta państwowe; pisanie kartki z życzeniami

TK_11

oglądanie wybranego filmu fabularnego; film jako gatunek sztuki; czytanie i pisanie recenzji filmowych

Literatura:

- Р. Трајкоска, Македонски без мака, УКИМ, Скопје 2006;

- В. Ајдиновска –Папазовкка, Добродојдовте на македонски јазик , РИ, Скопје 2000;

- Christina E. Kramer, Macedonian for beginning and intermediate students, Press, England 1999;

- Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Просветно дело, Скопје 1976;

- Б. Видоески, З. Тополињска, В. Пјанка, Македонско – полски и полски – македонки речник, Варшава – Скопје 1990.

Efekty uczenia się:

Symbol

efektów

kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

LS_01

zrozumieć jasno sformułowane wypowiedzi na znane mu tematy, z którymi spotyka się w pracy, szkole, itd; rozumie główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych, mówiących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo, kiedy są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie; zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady, pod warunkiem, że temat nie jest mu całkowicie obcy; zrozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka

K_U01, K_U10, K_U11, K_U12

LS_02

potrafi zrozumieć teksty składające się głównie z mowy codziennej lub języka swoich zainteresowań, zrozumieć opis wydarzeń, uczuć i pragnień zawarty w prywatnej korespondencji; czytać artykuły i raporty, które zajmują się współczesnymi problemami, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy; zrozumieć współczesną prozę literacką

K_U01, K_U03, K_U12, K_U13, K_U14

LS_03

poradzić sobie w większości sytuacji, jakie mogą wyniknąć w trakcie podróży przez obszar, gdzie mówi się danym językiem; bez przygotowania dołączyć się do rozmowy na tematy, które są mu znane, mają osobisty charakter lub dotyczą życia codziennego (npr. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących); komunikować się płynnie i spontanicznie, tworzyć interakcje z rodzimymi użytkownikami języka; może aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów

K_U01, K_U08, K_U10, K_U1, K_U12

LS_04

łączyć wyrażenia, opisywać przeżycia i zdarzenia, nadzieje, marzenia i aspiracje; potrafi relacjonować i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia; może mówić na wiele tematów związanych z obszarem jego zainteresowa; potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia, podając wady i zalety różnych rozwiązań

K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14

LS_05

może pisać proste teksty na tematy, które są mu znane bądź go interesują; może pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia; może pisać zrozumiale, popelnając mało błędów w tekście; może napisać opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw swojego punktu widzenia; może napisać list i opisać osobiste wydarzenia i doświadczenia

K_W18, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14

LS_06

posiada słownictwo na wyższym poziomie; potrafi wprowadzić proste wyrażenia i kolokacje w dziedzinie codziennej komunikacji

K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LS_07

ma lepszą pisownię; jest w stanie zanotować dowolny tekst, popełnając mało błędów; ma gląbszą wiedzę na temat ortografii języka macedońskiego

K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LS_08

zna podstawowe zasady fonetyczne i wyjątki i stosuje je w mowie i piśmie

K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LS_09

potrafi rozróżnić słowa zmienne i niezmienne; opanował wszystkie reguły określania z rodzajnikami wraz z wyjątkami, stopniowanie przymiotników i przysłówków

K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LS_10

rozpoznaje funkcje komunikatywne zdań, używa prostych i złożonych zdań, wprowadzając pewne typy zdań podrzędnych

K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

LS_11

potrafi odnieść się do świąt państwowych i religijnych w Macedonii; rozumie specyfikę współczesnych trendów kulturowych i społecznych

K_W15, K_W19, K_U05, K_K05, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlegają następujące elementy:

aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

sprawność posługiwania się językiem macedońskim na poziomie B2;

zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stanislava Kostić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.