Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LNS-11BADL Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku DL-Ba
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język turecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bałkanistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języka rumuńskim na poziomie podstawowym;

- zdobycie podstawowej wiedzy o kulturze i języku rumuńskim

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Poznanie najważniejszych struktur gramatycznych i słownictwa w zakresie codziennej komunikacji dotyczącej m.in. wyglądu człowieka, podstawowych czynności, życia psychicznego, rodziny, domu, społeczeństwa itp.

Pełny opis:
Literatura:

D. Cojocaru, You can speak Romanian, Compania, Bucureşti 2006.

D. Cojocaru, Romanian Grammar http://www.seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf

T. Cychnerski, Flexiunea verbală în limba română, t. 2, Wydawnictwo UAM, Poznań 1999.

E. Ivancu, T. Klimkowski, J. Teodorowicz, Słownik polsko-rumuński i rumuńsko-polski, Wyd. Nowela, Poznań, 2012

D. Kohn, Manual de limba română pentru străini, Polirom, Bucureşti 2009.

H. Mirska Lasota, Zwięzła gramatyka języka rumuńskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1964.

R. Suciu, V. Fazakaș, Romanian at First Sight. A Textbook for Beginners, Compania, București 2006.

Efekty uczenia się:

Symbol

efektów

kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

LNS_01

opisać w języku rumuńskim w formie ustnej i pisemnej sytuacje dotyczące życia codziennego, opowiadać o sobie, swym środowisku i zainteresowaniach

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_02

rozumieć proste wypowiedzi ustne i uczestniczyć w prostych rozmowach w języku rumuńskim związanych z sytuacjami życia codziennego oraz upodobaniami i zainteresowaniami

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_03

przetłumaczyć proste teksty z języka rumuńskiego na polski i z polskiego na rumuński

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_04

stosować w wypowiedzi elementy rumuńskiej deklinacji i koniugacji, form czasu przeszłego, przyszłego i teraźniejszego

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_05

zanalizować krótki tekst w języku rumuńskim pod kątem gramatycznym, ułożyć dialogi sytuacyjne

K_U11, K_U14, K_U03

LNS_06

czytać krótkie teksty i odpowiadać na pytania związane z nimi

K_U11, K_U14, K_U03

Metody i kryteria oceniania:

umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy;

egzamin pisemny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas ćwiczeń);

obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Osman Firat Bas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.